Kunnon Hoitajan opas 1 – Ikäihmisten arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukeminen

10,00

Kunnon Hoitajan opas 1 on tarkoitettu kaikille vanhustyön ammattilaisille heidän oman työnsä tueksi. Opas kannustaa työntekijöitä iäkkäiden arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun toteuttamiseen sekä yksilöllisen liikkumissuunnitelman laatimiseen. On hyvä muistaa, että raihnaistenkin iäkkäiden on mahdollista kohentaa liikkumis- ja toimintakykyään. Liikahdus voi johtaa liikkeeseen. Jokaisella askeleella ja seisomaan nousemisella on merkitystä!

Opas sisältää tietoa arkiliikkumisen ja liikunnan merkityksestä ikäihmisten elämässä. Siinä annetaan konkreettisia vinkkejä liikkumisen lisäämisestä sekä terveysliikuntasuositusten mukaisten voima- ja tasapainoharjoitteiden nivellyttämisestä osaksi arjen hoito- ja vanhustyötä. Lisäksi paneudutaan erilaisten liikkumisympäristöjen ja ulkoilun moniin mahdollisuuksiin.

Pohdintatehtävien avulla haetaan uusia virikkeitä oman työn ja monisektorisen yhteistyön kehittämiseksi. Selkeät voimisteluohjelmat ja eri teemoihin liittyvät lomakkeet auttavat toimintojen juurtumisessa.

Ikäinstituutti 2015, uudistettu painos 2017. 70 s.
Salminen U, Vuorjoki-Andersson E, Havas, Karvinen E

Lataa pdf 0€