Ikäihmisten liikuntaraadit – vaikutuskanava terveysliikunnan kehittämiseen

Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen -ohjelma pilotoi Ikäihmisten liikuntaraatitoiminnan 33 kunnassa. Tavoitteena oli, että ikäihmiset, toiminnan järjestäjät ja päättäjät muodostavat yhdessä käsityksen, miten liikuntatoiminnot vastaisivat entistä paremmin toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten tarpeisiin. Liikkuminen on tälle nopeasti kasvavalle väestönosalle ensiarvoisen tärkeää itsenäisen selviytymisen ja terveyden näkökulmasta.

Opaskirjassa on kuvattu 33 kunnan liikuntaraatien kokemukset, koottu näkyville iäkkäiden ehdotuksia, arvioitu raatien onnistumista sekä esitelty valmis toimintamalli sovellettavaksi. Tulokset kannustavat kuulemaan, mitä ikäihmisillä on sanottavana!