Ikääntyneiden arki

Näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin. Julkaisu tarjoaa monipuolisen katsauksen ikääntyneiden arkeen ja hyvän arjen edellytyksiin. Arjen aiheita tarkastellaan teoreettisten pohdintojen, empiirisen tiedon ja vanhustyön käytäntöjen kannalta.

Oraita 2/2007. 121 s. Jere Rajaniemi, Sirkkaliisa Heimonen, Anneli Sarvimäki & Arto Tiihonen (toim.)

Saatavilla vain PDF-tiedostona.