Iäkkäiden osallisuus – kirjallisuuskatsaus

5,00

Iäkkäiden osallisuus: terveys, asuminen ja yhteisöllisyys – kirjallisuuskatsaus

Elämänote-ohjelma tähtää ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen. Ohjelmassa mukana olevien 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.
Tämä katsaus selvittää, millaista tutkimusta kotona asuvien iäkkäiden osallisuudesta on tehty ja mitä tutkimustulosten pohjalta voidaan osallisuudesta sanoa.

Pulkkinen M.

Ikäinstituutti 2019. 36 s.

 

 

Lataa pdf 0€