Diapresentation av rekommendationer

Presentationen är till för informations- och utbildningsbruk i syfte att främja de äldres utomhusmotion i kommunerna. Presentationen innehåller praktiska modeller.