Siirry sisältöön

Den äldre människans revir

12,00

En kvalitativ studie om den äldre människans upplevelser av sitt revir på äldreboende. Examensarbetet behandlar den viktiga frågan om hur äldre på institution själva upplever det egna utrymmet.

Oraita 2/2008. 36 s. Mikaela Malmström.