Bron till mentalt välbefinnande

Bron till mentalt välbefinnande är en diskussionsmodell som lämpar sig för olika grupper med intresse för mentalt välbefinnande och livskunskapsfrågor. Diskussionsmodellen arbetar med tio sammankomster, var och en med sitt tema, som kan anpassas efter gruppmedlemmarnas behov. Den här handboken ger nuvarande och blivande gruppledare redskap att leda grupper samt vägkost för en gemensam resa där avsikten är att stärka konstruktionerna i Bron till mentalt välbefinnande.

Ikäinstituutti 2018. 72 s.

Laine M, Fried S, Heimonen S & Kälkäinen S