Siirry sisältöön

Asiantuntija Tiina Mattila, sosionomi YAMK

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, puh. 040-358 6314

Tiina työskentelee Mielen taitoja elämänmuutoksiin ikääntyessä -hankkeessa.

Koulutukseltaan Tiina on sosionomi YAMK ja hän on suuntautunut opinnoissaan sosiaaligerontologiseen vanhustyöhön. Häntä kiinnostaa erityisesti kotona asumisen tukeminen, haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten tavoittaminen ja uudenlaisten osallistavien auttamiskeinojen löytäminen mm. vapaaehtoistoiminnan avulla.