Siirry sisältöön

Suunnittelija Tiina Mattila, sosionomi YAMK

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, puh. 040-358 6314

Tiina Mattila työskentelee suunnittelijana Yhdessä Kotikulmilla -hankkeessa. Aiemmin hän työskenteli projektikoordinaattorina Vantaalla ikääntyneiden maahanmuuttajien parissa. Tiina Mattila on ollut mukana useissa kehittämishankkeissa kotona asuvien ikääntyneiden parissa sekä työskennellyt julkisella sektorilla kotisairaanhoidossa ja kuntouttavan päivätoiminnan tiiminvastaavana.

Koulutukseltaan Tiina Mattila on sosionomi YAMK ja hän on suuntautunut opinnoissaan sosiaaligerontologiseen vanhustyöhön. Häntä kiinnostaa erityisesti kotona asumisen tukeminen, haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten tavoittaminen ja uudenlaisten osallistavien auttamiskeinojen löytäminen mm. vapaaehtoistoiminnan avulla.