Suunnittelija Sonja Iltanen-Tähkävuori, TaT

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-642 8602

Sonja Iltanen on muotoilija ja kulttuurigerontologi. Iltanen on tehnyt pitkään käytännönläheistä tutkimustyötä muotoilusta, ikääntymisestä ja muistisairauksista. Hän on tuonut näkyviin, miten tiedot ikääntymisestä, ikäasenteet ja organisaatioiden toimintakäytännöt heijastuvat iäkkäille suunniteltuihin tuotteisiin. Sonja Iltanen haluaa olla mukana kehittämässä toimintaa ja muotoilemassa palveluita, jotka tukevat iäkkäiden hyvinvointia heidän omista lähtökohdistaan käsin. Hän on erityisen kiinnostunut iäkkäitä innostavasta visuaalisesta viestinnästä ja haluaa hyödyntää siinä selkoilmaisun mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Sonja Iltanen toimii suunnittelijana Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa.