Siirry sisältöön

Osallistujasta tekijäksi

Kolmivuotinen Elämänote -ohjelma on loppusuoralla. 20 erilaista järjestöä ja erilaista hanketta ovat yhdessä ja erikseen suunnitelleet, kehittäneet ja toteuttaneet toimenpiteitä iäkkäiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeiden moninaisuus kuvastaa myös terveyden edistämisen laajuutta ja erilaisia tulokulmia. Keskiössä voi olla niin liikunta kuin yhteiset kulttuurielämykset, keskustelupiirit tai arkiruoka. Kaikilla on kokonaisterveyttä edistävä vaikutus.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä osallisuus on keskeistä. Vaikka siitä puhutaan paljon, niin käytännön tasolla puutteita on edelleen paljon. Kun halutaan nopeasti päästä eteenpäin, niin aktiiviseen osallistujien ja potentiaalisten osallistujien kuuntelemiseen ei vara tarpeeksi aikaa eikä pohdita, miten se parhaiten tapahtuisi. Projektimaailmassa kannattaa muistaa sanonta, että yksin pääsee nopeammin eteenpäin, mutta joukolla pääsee pitemmälle. Tähän liittyy myös aito molemminpuolinen yhteistyö muiden tahojen kanssa, niin että hyviä kokemuksia ja toimintatapoja laajemmin hyödynnetään.

Iäkkäät mukana kanssatutkijoina ja Elämänote-raadissa

Jotta toiminta vastaisi tarpeita ja hankkeiden tulokset jäisivät elämään, niin kohderyhmä on aktiivisesti saatava mukaan jo alkuvaiheessa. Elämänote-ohjelmassa osallisuus huomioitiin myös ikäihmisistä koostuvalla raadilla, joka oli mukana toteutuksessa ja arvioinnissa.  Uuden ja mielenkiintoisen näkökulman toivat ne iäkkäät henkilöt, jotka ohjelman tutkimusosuudessa toimivat haastattelijoina.

Korona-ajan monet digitaaliset toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen. Ja hyvä niin. Monet niistä ovat tarjonneet onnistumisen ja oppimisen kokemuksia ja oivalluksia. Verkossa järjestettävät ryhmät ovat erityisen tervetulleita henkilöille, joilla on liikuntakyvyn kanssa haasteita tai esimerkiksi omaishoitajille, joiden on vaikea lähteä kotoa. Toki tarvitaan edelleen paljon työtä, jotta digitaidot yleistyvät ja pysyvät ajan tasalla. Mutta tästä ajasta ehkä kuitenkin vahvimpana mielessä on se, miten olennaisia ovat oikeat tapaamiset, joissa istutaan saman pöydän ääreen, keskustellaan ja vietetään aikaa yhdessä ovat hyvinvoinnin kannalta. Niitä kärsimättömänä odotellaan.

Viveca Hagmark
toiminnanjohtaja, Folkhälsans förbund rf

Kirjoittaja on Elämänote-ohjelman koordinaatiohankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Ikäinstituutin säätiön hallituksen jäsen.

Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Ohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun asti ja sitä koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhdessä. www.ikainstituutti.fi/elamanote/