Siirry sisältöön

Miksi kukaan ei kysy?

Ystävälläni on seinällään taulu, hiilipiirros. Kuvassa on vanha ihminen kumarassa istumassa, ja tekstinä: ”Vanhuus on sitä, että tietää kaikki vastaukset, mutta kukaan ei kysy.” Teos on kerrassaan pysäyttävä. Lähes joka kerta, kun käyn ystäväni luona, pysähdyn katsomaan tuota pelkistettyä teosta.

Ikääntyneillä, vanhoilla ihmisillä on toden totta valtavasti kokemus- ja osaamispääomaa. Pitkälle jalostuneita ajatuksia, mielipiteitä ja kehittämisideoita, jotka valitettavasti jostain syystä jäävät yhteiskunnassamme pitkälti huomioimatta ja hyödyntämättä. Tämä osaltaan herättää vanhoissa ja ikääntyneissä tunnetta, että ”en enää kelpaa, kukaan ei tarvitse minua, en kuulu enää mihinkään”. Tämän monen iäkkään kokeman tuntemuksen äärelle meidän on syytä pysähtyä ja pyrkiä varmistamaan, että iäkkäiden ja vanhojen ihmisten mielipiteitä kysytään/kuullaan, ja ne otetaan jatkossa paremmin huomioon niin työ- kuin vapaa-ajallamme.

Osallisuuden kokemuksen tärkeys kestää koko elämän

VALLIssa päättyi viime vuonna STEAn rahoittama Yhdessä-hanke, jossa edistettiin myös eri sukupolvien kohtaamisia. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kanssa. Hankkeessa kehitettiin mm. malleja, jossa vanhat ja ikääntyneet ihmiset toimivat mentoreina nuoremmille, vastikään Suomeen muuttaneille ihmisille. Nostan yhdeksi isoksi tuotokseksi hankkeen aikana tapahtuneet monet kohtaamiset, jotka olivat ainutlaatuisia ja tärkeitä dialogeja mukana olleille – niin palvelutalojen asukkaille kuin nuorille, opiskeluikäisille toisesta kulttuurista Suomeen tulleille. Näissä dialogeissa oppivat ja voimaantuivat molemmat osapuolet. Kokemuksista syntyi Päivä vapaaehtoisena -toimintamalli, joka sopii moneen eri toimintaan, myös eri ikäryhmille.

Se, että vanhat ja ikääntyneet ihmiset voivat osallistua oman toiveensa ja mieltymyksensä mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja rientoihin, ei ole pieni asia. Vuorovaikutuksen ja osallisuuden kokemuksen tärkeys kestää koko elämän ajan. Se ei lopu jossain vaiheessa ikääntymistä. Meidän vanhusjärjestötoimijoiden tehtävä on osaltamme vaalia tätä osallisuuden tärkeyttä, ja varmistaa sen keskeinen rooli eri toiminnoissamme.

Elämänote-ohjelma, jota Ikäinstituutti ja VALLI yhdessä koordinoivat, on vahvasti ollut tämän ajan ikääntyneiden ja vanhojen ihmisten osallisuuden puolustajana. Kaikki ohjelman 20 hanketta tekevät arvokasta työtä, jotta mahdollisimman moni vanha ja ikääntynyt ihminen voi osallistua erilaisiin toimintoihin, olla mukana. Hankkeiden työntekijät ovat saaneet arvokasta osaamispääomaa itselleen ja vaikuttamistyöhön, kun ovat kysyneet ja kuunnelleet ikääntyneiden ja vanhojen ihmisten kokemuksia ja mielipiteitä. Hankkeiden tuotoksissa näkyy vahva osaaminen, joka on syntynyt ja syntyy yhdessä tekemisessä, toisilta kysyttäessä ja toisiamme kuunnellessa. Muistetaan kysyä, kaiken ikäisiltä!

Virpi Dufva, toiminnanjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Kirjoittaja on iäkkäiden osallisuutta edistävän Elämänote-ohjelman ohjausryhmän jäsen.