Siirry sisältöön

Vahvuuksien lähteillä

Minkälaisin sanoin kuvailisit itseäsi? Millainen olet parhaimmillasi? Entä millaiset asiat innostavat sinua? Näiden kysymysten kautta voi löytää tien vahvuuksien lähteille. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttö on tärkeä tekijä hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle. Vahvuudet tuovat esiin sen, kuka olet ihmisenä ja mitä ainutlaatuista hyvää voit tuoda lähellesi.

Vahvuuksien kirjo käytössämme

Luonteenvahvuudet kertovat siitä, missä ihminen on luonnostaan hyvä ja mitä muut hänessä arvostavat. Kyse on sellaisista piirteistä kuten rohkeus, sinnikkyys, reiluus, kiitollisuus ja luovuus. Jokaisella meillä on vahvuusvarastossamme paljon ammennettavaa.

Vahvuusajattelu auttaa suuntaamaan huomion hyvään ja myönteiseen. On helppoa huomata ja muistaa kielteiset asiat, mutta hyvän huomaamiseksi täytyy ponnistella. Emme usein tiedosta vahvuuksiamme, vaan käytämme niitä arjen tilanteissa luontevasti ja huomaamatta. Ne tulevat ilmi käyttäytymisessä, tunteiden tasolla ja ajatuksissa. Myös kiinnitämme huomion omiin vahvuuksiin, suuntaa se katsettamme myönteiseen toisissa. Vahvuuksista ei kannata vaieta vaan nostaa ne näkyviin. Anna palautetta toisessa ihmisessä huomaamistasi vahvuuksista ja kerro, mitä hänessä arvostat. Kerro, missä asioissa ja miten havaitsemasi vahvuus näkyy sekä miten se vaikuttaa muihin.

Vahvuudet ilmenevät eri tavoin eri tilanteissa. Osa vahvuuksistamme näkyy selkeämmin, kun taas jotkut vahvuudet tulevat esiin vain joissakin tilanteissa. Käytämme monia vahvuuksia samanaikaisesti. Tilanteiden muuttuessa erilaiset vahvuudet nousevat esiin ja uusiakin voi syntyä. Jotkut vahvuudet ovat katveessa ja uinuvia.

Vahvuuksien äärelle on monta väylää. Voit tutkia asioita, joista innostut ja jotka kiinnostavat. Voit pohtia, mitä ominaisuuksia muut arvostavat tai mistä olet saanut palautetta. Vahvuudet tulevat näkyviin elämän käännekohdissa ja vaikeissa vaiheissa. Tällöin kannattaa miettiä, mikä on saanut selviytymään läpi kriisien ja haastavien tilanteiden.

Vahvuusajattelun vaikutukset

Omiin vahvuuksiin tutustuminen on tärkeää monessa mielessä. Kun ihminen on löytänyt omat ydinvahvuutensa ja hyödyntää niitä, hän voi kokea onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään. Se tuo esiin mahdollisuuksia, vahvistaa itseluottamusta ja antaa hallinnan tunnetta. Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttö virittää myönteisiä tunteita, antaa elämäniloa, auttaa saavuttamaan tavoitteita ja myös kestämään paremmin elämässä eteen tulevia vastoinkäymisiä sekä arkisia haasteita. Vahvuuksien tunnistamisen kautta todentuvat ainutlaatuiset voimavarat, joiden avulla vaikeudet voidaan voittaa.

Vahvuuksissa on siis kehittymisen ja kasvun mahdollisuus. Niiden käyttö ei aina ole helppoa, vaan se vaatii itsensä likoon laittamista ja tavoitteellista työskentelyä. Se on kuitenkin panostamisen arvoista. Omien vahvuuksien käyttö on palkitseva kokemus, jossa voi kokea olevansa aidosti oma itsensä, tekevänsä itselleen tärkeää asiaa ja olevansa siinä hyvä. Elämä tuntuu merkitykselliseltä. Vahvuudet kirkastavat kuvaa itsestä arvokkaana ja ainutlaatuisena ihmisenä.

Sirkkaliisa Heimonen
Ikäinstituutin toimialapäällikkö, PsT, sh

Lue lisää vahvuuksista:

Lipponen K, Litovaara A & Katajainen A. 2016. Voimaa. Hyvän elämän polku. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Uusitalo-Malmivaara L. 2014. Hyveet ja luonteenvahvuudet. Kirjassa L. Uusitalo-Malmivaara (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä:PS-kustannus, 63-84.