Elämäntaidot esiin -opas on ohjaamisen aarreaitta

Punaisena lankana on myönteiseen suuntaaminen. Elämäntaidot esiin -toiminnan ohjaajan opas sisältää kymmenen keskeistä mielen hyvinvoinnin teemaa ja niihin liittyvät keskusteluaiheet, tehtävät ja harjoitukset. Mukana on myös tietoisuus- ja läsnäoloharjoituksia.

– Tarkoitus on positiivisen psykologian ja ratkaisu- ja tarkoituskeskeisyyden näkökulmia soveltamalla havahduttaa sellaisiin arjen asioihin, jotka herättävät myönteisiä tunteita. Usein ne voivat olla hyvinkin pieniä ilon- ja kiitollisuudenaiheita, joita ei itse huomaa, mutta jotka yhdessä keskustellen nostavat hymyn kasvoille ja voimauttavat. Myönteisen voima yllättää monet, toteaa toinen oppaan kirjoittajista Ilka Haarni.

Elämäntaidot esiin -toimintaa voi ohjaajan opasta hyödyntäen toteuttaa monin tavoin vanhustyön ja järjestökentän eri toimintaympäristöissä. Oppaan sisältöjä voi vapaasti ottaa käyttöön myös osana muunlaista toimintaa.

– Verkkosivuilta ladattava opas voi olla iso apu esimerkiksi opiskelijoille harjoitteluissa hyödynnettäväksi. Ilahduttavasti oppaan ovat löytäneet myös fysioterapeutit, jotka kokevat pystyvänsä tarjoamaan sen aihepiirien avulla fyysisen avun ohella myös psyykkistä tukea yksilökohtaamisissa.

Elämäntaidot esiin -toiminnan ohjaajan oppaassa on käytännönläheinen ja yksityiskohtainen ohjeistus viiden kerran Elämäntaitojen kurssin eli pienryhmäprosessin järjestämiseen ja kymmeneen avoimeen Elämäntaitojen huone -ryhmätapaamiseen. Tapaamiskerrat on suunniteltu noin kahden tunnin mittaisiksi.

Oppaan aihepiirejä ovat:

  1. Myönteiseen suuntaaminen
  2. Näkökulman avartaminen
  3. Tunteiden kanssa toimeen tuleminen
  4. Irti pääseminen
  5. Myötätunto itseä kohtaan
  6. Omannäköinen elämä
  7. Toivo ja sinnikkyys
  8. Elämysten äärelle hakeutuminen
  9. Hyvän mielen arki
  10. Elämäntaitojen helmet

Tervetuloa ohjaamaan Elämäntaidot esiin -toimintaa!

Haarni korostaa, että toimintaa on suunniteltu yhdessä iäkkäiden kanssa heidän toiveitaan kuunnellen.

– Iäkkäillä on ihailtavaa motivaatiota osallistua mielen hyvinvointia teemojen pohdintaan ja hakea itselleen jaksamista, pärjäämistä ja pystyvyyttä vahvistavia taitoja. Muun muassa toive mindfulness-harjoitteista arjen paremman jaksamisen tukena tuli alun alkaen heiltä.

Toiminnan ohjaamisen hän kuvaa olevan erinomainen mahdollisuus päästä kokemaan, mitä kaikkea elämänkokemus tuo mukanaan ja miten voimauttavaa kokemusten jakaminen osallistujille voi parhaimmillaan olla, kun palautteiden mukaan ”joka kerta tapaamisesta lähtee keventynein mielin.”

– Kannustamme lämpimästi kaikkia iäkkäiden parissa toimivia tutustumaan oppaaseen ja paneutumaan aiheisiin yhdessä heidän kanssaan. Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen ja vahvistamisen aarteista hyötyvät kaikki!

Tutustu ja tulosta: Elämäntaidot esiin -toiminta, Ohjaajan opas