Lyft fram levnadskonsten

Kampanjen är slut men ordnas igen 14.2.-14.3.2018. Med kampanjen Lyft fram levnadskonsten vill vi synliggöra äldre människors livserfarenhet och förmåga till mentalt välbefinnande. Den levnadskonst som samlats med åldern är en värdefull resurs – känslor, val och insikter, tankar och handlingar som är källor till psykiskt välbefinnande.

Kampanjen utmanar de äldre att berätta om sin centrala levnadskonst. Vi utmanar vänner, släktingar, grannar och bekanta samt föreningar, företag och samfund att ställa frågor om den levnadskonst som är viktig när man åldras och att anteckna eller beskriva svaren i kampanjens öppna Facebook-grupp. Det går också att skicka in svaren per post. Under kampanjen lottar vi ut priser bland deltagarna.

Kom med också Du! Begrunda, fråga om och anteckna viktiga levnadskunskaper som har att göra med åldrandet och skicka in svar eller bild till Äldreinstitutet eller direkt till kampanjens Facebook-grupp. Med hjälp av tipshäftet kan Du också ordna en Lyft fram levnadskonsten -diskussion.