Materiaalit

Hyödynnä Ikäinstituutin mielen hyvinvoinnin materiaaleja: Elämäntaidot esiin -tapahtumajärjestäjä voi tukeutua paitsi kampanjan teemoihin ja vinkkeihin myös alla tulostettavan Keskustele elämäntaidoista -oppaan keskusteluehdotuksiin. Oppaan yksittäiset tehtävät voi ladata alta osallistujille tulostettaviksi.

Myös mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen tarkoitetun Mielipakan korttien tekstipuolet ovat alla tulostettavissa elämäntaitojen pohdiskelun tueksi.

Itsenäisesti mielen hyvinvointia voi pohtia ja vaalia myös alla ladattavan Mielen hyvinvointia miettimässä -oppaan avulla.