Tips

Ordna en Lyft fram levnadskonsten -diskussion!

Levnadskonsten är en viktig resurs för äldre personer. Att granska det man lärt sig i livet stärker det psykiska välbefinnandet.

I vårdhem, servicehus, föreningar och de egna sällskapen är det givande att tillsammans diskutera levnadskonsten. Det är intressant att höra hur de andra tänker och hurdana levnadskunskaper olika människor tycker är viktiga. Därför inbjuder vi alla slags grupper att diskutera levnadskonsten och delta i kampanjen. Genom att dela levnadskunskaper stärker vi varandra.

Diskutera levnadskonst med din närstående

Pensionärsåren är levnadskonstens skördetid. Vilken eller vilka levnadskunskaper är viktiga när man åldras? Diskussionen kan sättas igång med hjälp av kampanjens centrala fråga, vilken förmåga skänker glädje, kraft eller mening?

Diskussionen kan fortsätta utgående från frågorna
– hurdana andliga förmågor hjälper en att klara sig och må bra när man åldras?
– vilka levnadsförmågor njuter man av när man åldras?
– hurdana insikter om livet har det väckts med åldern?
– en hurdan livsinställning har med åren visat sig vara givande?