Priser

Under kampanjen lottar vi ut priser mellan deltagarna. I slutet av kampanjen premierar vi både enskilda deltagare och samfund.

I slutet av kampanjen gör vi en sammanställning som lyfter fram mångsidigheten och rikedomen hos de äldres levnadskonst.