Kontaktuppgifter

Äldreinstitutet
Jämsägatan 2
00520 Helsingfors

elamantaidotesiin@ikainstituutti.fi

Mera information
Suvi Fried
Ilka Haarni
förnamn.efternamn@ikainstituutti.fi

Projektet Vägkost för levnadskonst (RAY 2015 – 2017) för vidare Äldreinstitutets arbete för att främja äldre människors psykiska välbefinnande. Arbetet inleddes i projekten Mening i ålderdomen och Från närstående till närståendevårdare (RAY 2011 – 2014). Projektet Vägkost för levnadskonst hör till Penningautomatföreningens (RAY) bidragsprogram Livfullt liv.