Information om kampanjen

Kampanjen Lyft fram levnadskonsten förmedlar insikter som grundar sig på äldre finländares livserfarenhet och påminner om betydelsen av psykiskt välbefinnande och mentala förmågor under åldrandet.

Var och en har levnadskunskap som fötts ur livserfarenhet! Att begrunda den skapar psykiskt välbefinnande.

Vem som helst kan uttrycka sitt intresse och fråga en äldre person om hans eller hennes levnadskonst. Det är givande att diskutera levnadskonst och dela tankar tillsammans också i grupp eller under enkom arrangerade tillfällen.

OBS! Kampanjen har både en sida och en öppen grupp på Facebook. Sidan innehåller information om kampanjen och till den öppna gruppen kan vem som helst skicka in tankar om levnadskonst.

Kampanjen ordnas av Äldreinstitutet och dess projekt Vägkost för levnadskonst (RAY 2015 – 2017), som hör till bidragsprogrammet Livfullt liv. Var och en kan delta i kampanjen, både den äldre genom att berätta om viktiga levnadskunskaper i samband med åldrandet och andra genom att fråga om dem.