Delta

Kampanjen ordnas nästa gång i 2018. Så här deltar Du före det:
• Begrunda vilken levnadskonst som är viktig för Dig när Du åldras – vilken förmåga skänker glädje, kraft eller mening?
• Fråga en äldre person vilken levnadskonst som är viktig för henne eller honom i samband med åldrandet.

Du kan begrunda viktiga levnadskunskaper också genom att fråga
– hurdana andliga förmågor hjälper en att klara sig och må bra när man åldras?
– vilka levnadsförmågor njuter man av när man åldras?
– hurdana insikter om livet har det väckts med åldern?

• Skicka in svaret till kampanjens Facebook-grupp eller per e-post (elamantaidotesiin@ikainstituutti.fi) eller per post till Äldreinstitutet (Lyft fram levnadskonsten/Äldreinstitutet, Jämsägatan 2, 00520 Helsingfors).
• Ordna en Lyft fram levnadskonsten -diskussion! Du kan göra det fritt eller med stöd av tipshäftet. Dela med er av erfarenheten på kampanjens Facebook-sida eller skicka in till Äldreinstitutet.
• Utmana andra att komma med!

Tyvärr finns alla kampanjematerial ännu bara på finska. Se på sidan Materiaalit.