Siirry sisältöön

Tukea viestintään

 

Etäjumppaa kannattaa esitellä käytännönläheisesti, koska innostus asiaan herää usein käytännön esimerkkien kautta. Viestinnässä voi käyttää Ikäinstituutin julkaisuja, videoita, dioja ja esitteitä, jotka on koottu näiden verkkosivujen loppuun.

Kiinnostuneille kannattaa näyttää Etäjumppaa Kolarin perukoilla -videon , jossa 90-vuotias Niilo kertoo kokemuksiaan etäjumpasta. Somessa jaettavaksi sopii samasta videosta tehty puoliminuuttinen lyhennelmä.

Myös hyvät tulokset innostavat: etäjumppa kohentaa mitatusti iäkkäiden toimintakykyä. Se lisää myös elämänlaatua, antaa mahdollisuuden olla yhdessä toisten kanssa ja parantaa digitaitoja.

Viestinnässä kannattaa painottaa kuntien ja järjestöjen yhteistyön tärkeyttä. Järjestöt ovat innostuneita ja osaavia kumppaneita, kun iäkkäille järjestetään etäjumppaa. Niiden kautta löydetään vapaaehtoisia, etäjumppaajia ja tarvittavia tiloja. Vapaaehtoiset ovat tärkeitä esimerkiksi etäjumpan ohjaajina ja digitukena.

Päättäjille on hyvä kertoa etäjumpan kustannuksista. Ikäinstituutissa tehdyn kustannuslaskurin mukaan etäjumppa on kustannustehokas tapa järjestää iäkkäiden terveysliikuntaa. Laskuri on toistaiseksi koekäytössä, mutta sillä saatuja tuloksia on koottu diaesitykseen.