Siirry sisältöön

Etäjumpan juurtumista seurataan 2019–2022

Kuvio seurantatutkimuksen näkökulmista. Etäjumpan juurruttamiseen vaikuttavat: 1) teknologia ja toimintakyky, 2) toteuttajat ja heidän toimintansa, 3) organisaatiot ja niiden toiminta, 4) politiikka ja linjaukset, 5) kulttuurinen kuva iäkkäistä liikkujina ja teknologian käyttäjinä, 6) arviointi ja näyttöön perustuva tieto.

 

Etäjumppaa pilotoineita seitsemää kuntaa seurataan 2019–2022. Ikäinstituutissa tutkitaan, millaisia kulttuurisia ja rakenteellisia muutoksia etäjumpan juurtuminen kuntien toimintaan edellyttää.

Etäjumpan juurruttamista tarkastellaan kuudesta näkökulmasta, jotka on koottu yllä olevaan kuvaan.

Seuranta on osa laajempaa DigiIN-hanketta. Tämän THL:n koordinoiman hankkeen keskiössä on digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.