Siirry sisältöön

Ikääntyneiden liikunta, senioritanssi ja ulkoilu

Hyviä käytäntöjä iäkkäiden liikkumiseen ja ulkoiluun

Ikäinstituutti tekee pitkäjänteistä työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn, terveyden ja ulkoilumahdollisuuksien edistämiseksi. Monipuoliset ohjaaja- ja kouluttajakoulutukset tarjoavat tietoa ja taitoja vanhustyön käytäntöihin.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä toimintatapoja on helppo ottaa käyttöön järjestöjen ja kuntien poikkisektorisella yhteistyöllä sekä Ikäinstituutin mentoroinnilla ja oppaiden avulla. Ikiliikkuja-ohjelma tarjoaa tukea terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien 65+ ikäihmisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Voimaa etäjumpasta -hankkeissa kehitetään etäohjattuja jumppia. Elämäni eläkevuodet -valmennus innostaa  perustamaan vapaaehtoisten vertaisvalmentajien ohjaamia eläkevalmennusryhmiä.

Vie vanhus ulos -kampanja on puhunut tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien puolesta vuodesta 2011 ja Tossut ja tassut liikkeelle -hankkeessa etsitään koiranomistajia kotona asuvien iäkkäiden ulkoiluystäviksi.

Ikäinstituutti kehittää senioritanssia yhteistyössä Finlands Seniordansförbund rf:n ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kanssa.

Toimintamme perustuu verkostotyölle. Valtakunnalliset järjestökumppanit vievät liikkumisen ja ulkoilun viestiä sekä hyviä toimintatapoja jäsenjärjestöjen ja yhdistysten käyttöön.

Yhdistämme koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyössämme gerontologista liikuntatiedettä, terveys- ja kasvatustieteitä, fysioterapiaa sekä sosiaalitieteitä.

Tule rakentamaan kanssamme liikkuvaa vanhuutta!

toimialapäällikkö Pirjo Kalmari puh. 040 5968 798 tai pirjo.kalmari(at)ikainstituutti.fi

Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia

Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä. Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen

Iäkkäiden ulkona liikkumisen tarve säilyy silloinkin kun terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen supistaa päivittäistä elinpiiriä. Vihreä ympäristö virkistää ja rauhoittaa mieltä ja ulkoilu tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Kävely ulkona tukee muistia ja vaihteleva maasto harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa. Viherympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat iäkkäillä voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Arkisen liikkumisen lannistus ja kannustus

Arkisen liikkumisen lannistus ja kannustus

Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Ihmisten liikkumattomuus ja huono yleiskunto käyvät todella kalliiksi valtiolle, kunnille ja työnantajille, mutta ennen kaikkea liikkumattomuus aiheuttaa inhimillistä kärsimystä yksilölle. Arkiliikunnan avulla on mahdollista lisätä liikkumista kaikkien ikäryhmien arkeen, ilman että liikunnasta tulee erillinen suoritus ja aikasyöppö. Asuinympäristöllä on keskeinen merkitys arjessa liikkumisen kannustimena.

Luonto tuo iloa ikääntyneen arkeen ympäri vuoden

Luonto tuo iloa ikääntyneen arkeen ympäri vuoden

Luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on puhuttu runsaammin jo toistakymmentä vuotta. Luonto ja sen tarjoamat hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet todella ansaitsevatkin tulla noteeratuksi. Tutkimustieto luontoympäristön hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on tavoittanut suomalaiset hienosti – kiitos median, lukuisten kehittämishankkeiden sekä koulutuksen ja palvelujen ajan hermolla pysymisen. Tiedon lisääntyminen ja sen myötä palvelujen kehittyminen on parantunut ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia päästä luontoon.

Rör dig tryggt – stå stadigt

Rör dig tryggt – stå stadigt

Många av oss har i vår bekantskapskrets äldre som har fallit eller som är rädda för att falla. Fallolyckor är vanliga: ungefär var tredje hemma boende över 65-åring faller årligen. Även om fallolyckor ökar med åldern, hör de inte till det normala åldrandet utan är vanligen ett tecken på en försämrad funktionsförmåga och hälsa. Det positiva är att man effektivt kan förebygga fallolyckor genom att påverka de faktorer som ökar risken för att falla. Motion är det viktigaste enskilda sättet att förebygga fallolyckor. I Hangös lokala Ikiliikkuja- projekt har man utvecklat en verksamhetsmodell för att förebygga fallolyckor bland äldre.

Pyöräily on yhtä juhlaa

Pyöräily on yhtä juhlaa

Korona uudisti juhlat. Ei laulettu 70-vuotispäiviä yhdessä, ei juhlittu 50v. riemuylioppilaita. Pyöräiltiin juhlat. Syntymäpäiväjuhla oli 70km pyöräretki, ylioppilasjuhlia muisteltiin pyöräillen 50km vanhoja koulumatkan ja lapsuuden reittejä ja kahdeksas eläkevuosi alkoi 88km pyöräilyllä.

Liikunnan iloa ja arjen valintoja – miten motivoida liikkeelle?

Liikunnan iloa ja arjen valintoja – miten motivoida liikkeelle?

Usean osallistujan puheissa kuului innostus, kun haastattelin iäkkäitä ihmisiä voimaharjoittelujakson päätteeksi. Harjoittelu oli ollut mukavaa, harjoituspäiviä oli odotettu innolla ja oma kehitys sarjapainoissa tuntui hienolle. Uusia ystäviäkin oli liikuntaryhmästä löytynyt. Haastatteluissa kuulemani kokemukset näkyivät myös numeroiden puolella: ennestään vähän liikkuneiden osallistujien liikuntamotivaatio oli kohentunut, ja tämä puolestaan sai jatkamaan harjoittelua pidemmällä aikavälillä. Miten liikuntamotivaatiota voidaan tukea ja mitä sitten, jos jotakuta ei millään huvita?

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Arkisen liikkumisen lannistus ja kannustus

Arkisen liikkumisen lannistus ja kannustus

Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Ihmisten liikkumattomuus ja huono yleiskunto käyvät todella kalliiksi valtiolle, kunnille ja työnantajille, mutta ennen kaikkea liikkumattomuus aiheuttaa inhimillistä kärsimystä yksilölle. Arkiliikunnan avulla on mahdollista lisätä liikkumista kaikkien ikäryhmien arkeen, ilman että liikunnasta tulee erillinen suoritus ja aikasyöppö. Asuinympäristöllä on keskeinen merkitys arjessa liikkumisen kannustimena.

Arkisto