Suunnittelija Leena Rasanen, VTM

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, puh. 041-545 8616Leena Rasanen

Leena on koulutukseltaan sosiaalipsykologi ja toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja valmentaja sekä työnohjaaja. Hänellä on laaja kokemus kehittämistyöstä, aikuiskoulutuksesta sekä monenlaisesta ohjaus- ja valmennustyöstä mm. ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten parissa. Leenan sydäntä lähellä on mielen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kehittäminen arvostavan ratkaisu- ja voimavaralähtöisen lähestymistavan, positiivisen psykologian tieto-taidon sekä tietoisen läsnäolon ja myötätunnon keinoin. Hän on kouluttautunut mindfulness- ja myötätuntotaitojen (mindful self-compassion) ohjaajaksi.

Leena toimii osa-aikaisena Ikäopiston kehittämistyössä tuoden ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmennusosaamista niin virtuaaliseen opistoon kuin alueelliseen työhön. Voimaantumista vahvistavaa ohjausta on innostavaa kehittää yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Vuosina 2016-17 Leena työskenteli Ikäinstituutin Viva! -hankkeessa (STM/THL).

Poimintoja julkaisuista

Juote M, Rasanen L, Heimonen S & Björkqvist T (2018) Pieni myötätunto-opas. Helsinki: Ikäinstituutti.

Heimonen S, Juote M, Rasanen L & Björkqvist T (2017) Avaimia voimaantumisen vahvistamiseen. Helsinki: Ikäinstituutti.

Myötätunto itseä kohtaan – ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin (2016) Mari Juotteen ja Leena Rasasen artikkeli, loppuraportti ja diaesitys Työsuojelurahaston sivuilla https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke/?h=115278&n=aineisto

Juote M, Rasanen L (2015) Itseen kohdistuva myötätunto – leppeän suhteen hakemista itseen ja omaan arkeen. Ratkes 4/2015.

Eloniemi-Sulkava U, Juote M, Rasanen L (2014) Ratkaisukeskeisyydellä laatua ja hyvinvointia iäkkäiden ihmisten palveluihin. Vanhustyö 3-4, 16-17.

Juote M, Rasanen L (2014) Ihmislähtöisyyttä ja elämänlaatua – ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksia gerontologisessa työssä. Ratkes 1/2014.

Rasanen L (2009) Työyhteisön kehittämistä ja työhyvinvointia tukevat johtamisen käytännöt. Julkaisussa L. Yliruka, J. Koivisto, S. Karvinen-Niinikoski (toim.) Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:6. Verkossa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1416819#fi

Liira J, Rasanen M-L. (2001) Uusia näkökulmia työkyvyn ylläpitoon. ESR:n ohjelmakaudella 1995-99 käynnistettyjen työkykyhankkeiden hyvien käytäntöjen arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelujulkaisuja 49, Tampere.

Myötätunnolla Youtube-kanava: myötätunto-äänitteitä:

https://www.youtube.com/channel/UCq7iv1rSgoP0Ktvg24iKgUQ