Siirry sisältöön

Tarjoamme koulutuksia mm. seuraavista aiheista:

 

 • Mielen hyvinvointi ja ikääntyminen
  Tietoa mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksista ja positiivisen psykologian näkökulmasta sekä ikääntymisen tarkastelusta myönteisesti. Myötämieltä -opas esittelee Ikäinstituutin näkökulmaa kyseisiin teemoihin. Voit tutustua siihen täällä.

 

 • Ratkaisukeskeinen ja voimaantumista vahvistava ohjaus
  Mitä on voimaantuminen ja miten ratkaisukeskeisyyttä sovelletaan Koulutus tutustuttaa ohjaustapaan, jossa korostuvat arvostava kohtaaminen, kunnioittava vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen tapa toimia. Ohjaustavasta voit lukea lisää täältä.

 

 • Resilienssi eli mielen kimmoisuus
  Mikä muuttuu ikääntyessä? Miten ikäihmistä voi tukea muutoksissa ja miten toimintakykyä voi vahvistaa, että arkiselviytyminen on mahdollista? Miten tunnistaa arkiselviytymistä tukeva tekijät?

 

 • Vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen tuo hyvinvointia
  Mitä vahvuudet ovat ja miten niitä tunnistetaan? Miten vahvuuksien käyttäminen voi lisätä hyvinvointia? Tutustutaan vahvuuksiin ja niiden käyttämiseen arjessa hyvinvoinnin vahvistamiseen.

 

 • Elämänkokemus voimavarana – elämäntaitojen arvo
  Elämänkokemus on mielen hyvinvoinnin perusta. Tutustutaan keinoihin nostaa esiin iäkkäiden elämäntaitoja ja huomata ikääntymisen hyviä puolia. Elämäntaidot esiin-toimintamalli sisältää valmiita harjoituksia ja keskusteluryhmämallin elämäntaidoista keskustelemiseen.

 

 • Motivoiva ja kannustava vuorovaikutus
  Kuinka rohkaistaan ja innostetaan iäkkäitä osallistumaan. Miten kartoitetaan iäkkään omat tavoitteet ja toiveet ja miten niitä voidaan käyttää motivaation tukena.

 

 • Vuorovaikutus ja arvostava kohtaaminen
  Millaista on ratkaisukeskeinen vuorovaikutus? Miten auttaa tunnistamaan voimavaroja ja vahvuuksia? Vuorovaikutuksen avulla voidaan tukea ihmisen omaa asiantuntijuutta ja toimijuutta ja auttaa näkemään mahdollisuuksia. Harjoitellaan myös myönteiseen suuntaamista.

 

 •  Hyvä arki ja elämän merkityksellisyys
  Mistä omannäköinen arki koostuu ja miten sitä voi lähteä rakentamaan. Mistä syntyy merkityksellisyyden kokemus ja löytyvät merkityksellisyyden lähteet? Lisätietoa löydät täältä.

 

 •  Miten puhua mielen hyvinvoinnista?
  Mielen hyvinvoinnin keskusteluryhmät iäkkäille ammattilaisten tai vertaisten ohjaamana.
  Miten ryhmä kootaan, miten sitä ohjataan ja mistä puhutaan. Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä yhteisen keskustelun tueksi ja pohjaksi.

 

Kysy lisää:

Tamara Björkqvist
tamara.bjorkqvist(at)ikainstituutti.fi

puh. 040-190 5251