Kehittämisasiantuntija Mari Juote, FMMJuote

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 044-037 9479

Mari on valmentaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja ja mindful self-compassion -ohjaaja ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys.

Hänen työnsä ytimessä on ihmisten kohtaaminen, läsnäolo ja vuorovaikutus sekä hyvistä kysymyksistä ja hetkistä syntyvät oivallukset ja oppiminen. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, arvostava vuorovaikutus sekä läsnäolon ja myötätunnon taidot ovat työn keskeisiä teemoja ja niitä hän tuo myös Viva-hankkeeseen – Voimaantumista vahvistava ohjaus muistisairaiden ja kotona asuvien tukea tarvitsevien iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi. Mari toimii Viva-hankkeessa valmentajana, kehittäjänä ja sisällön tuottajana. Aiemmin hän on toiminut Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa kouluttajana ja kehittäjänä ja kouluttanut mm. ikääntyneiden parissa työskenteleviä ammattilaisia. Hän toimii valmentajana myös TaitoBa House -verkostossa.

Julkaisuja:

Myötätunto itseä kohtaan – ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin (2016) Mari Juotteen ja Leena Rasasen artikkeli, loppuraportti ja diaesitys Työsuojelurahaston sivuilla https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke/?h=115278&n=aineisto

Juote M & Rasanen L (2015) Itseen kohdistuva myötätunto – leppeän suhteen hakemista itseen ja omaan arkeen. Ratkes-lehti 4/2015.

Juote M & Rasanen L (2014)  Ihmislähtöisyyttä ja elämänlaatua – ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksia gerontologisessa työssä. Ratkes-lehti 1/2014.

Eloniemi-Sulkava U, Juote M, Rasanen L (2014) Ratkaisukeskeisyydellä laatua ja hyvinvointia iäkkäiden ihmisten palveluihin. Vanhustyö 3-4, 16-17.

Autio K, Juote-Pesonen M, Mannila M & Tuomola T (2013) Osaamisen kehittämistä hautomoissa. Teoksessa A Rouhelo & H Trapp (toim.) Tulevaisuuden asiantuntijuutta rakentamassa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:1, 52-70.

Myötätunnolla Youtube-kanava: myötätunto-äänitteitä.

https://www.youtube.com/channel/UCq7iv1rSgoP0Ktvg24iKgUQ