Voimaa vanhuuteen -käytännöt pysyviksi kärkikunnissa

10 faktaa kärkihankkeesta Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi

  1. Kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi voi ilmoittautua kunnan johtavan viranhaltijan tai lautakunnan päätöksellä. Päätösasiakirja liitetään hakulomakkeeseen.
  2. Liikuntatoiminta kohdennetaan kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia ja jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kohdennus erityisesti sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviiin.
  3. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa mukana olevat/olleet kunnat eivät voi ilmoittautua mukaan kärkihankkeeseen.
  4. Ilmoittautumisen yhteydessä kunta nimeää kaksi yhdyshenkilöä, joille luodaan tunnukset päivittämään kunnan tai kuntayhtymän antamia kärkihanketietoja verkkosivuille.
  5. Kunnat sitoutuvat poikkisektorisella yhteistyöllä ottamaan hyviä käytäntöjä käyttöön maksuttomien kouluttajakoulutusten, maakunnallisten oppimispajojen ja verkostotapaamisten sekä verkon oppimisympäristön avulla.
  6. Kunnat sitoutuvat raportoimaan hyvien käytäntöjen käyttöönoton onnistumisesta.
  7. Kunnat eivät saa erillistä rahoitusta toimintaansa.
  8. Ikäinstituutti koordinoi kärkihankketta Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi vuosina 2017-2018.
  9. Koordinoinnin rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti, hallituksen terveyden edistämisen kärkihanke.
  10. Kärkihankkeen tavoitteena on kaventaa ikäihmisten terveyseroja.

Kutsu kunnille: Voimaa vanhuuteen! -esite

Lisätietoa saat:

Kärkihankkeen suunnittelijoilta, joiden tehtävänä on kohdennettu kuntatyö, koulutusasiat sekä alueellinen yhteistyö.

LiisaPLiisa Paavola, suunnittelija puh. 040 6739787, liisa.paavola(at)ikainstituutti.fi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi)

 

 

 

 

markku.holmi_ Markku Holmi, suunnittelija, puh. 040 0814834, markku.holmi(at)ikainstituutti.fi (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Karjala)

 

 

 

 

 

Ohjelmajohtajana toimii:elina-karvinen
Elina Karvinen, 
elina.karvinen(at)ikainstituutti.fi

 

 

 

 

 

 

Sihteeri:
Leena Ripatti
, leena.ripatti(at)ikainstituutti.fi

 

 

 

 

 

 

Seuraa kärkihankkeen etenemistä Ikäinstituutin viestintäkanavissa.
Tilaa Voimameili -uutiskirje

Tykkää Facebookissa tai seuraa Twitterissä @Ikainstituutti.fi
#hyvätervearki