Hae Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Voimaa vanhuuteen -ohjelma hakee uusia kuntia mukaan terveysliikuntatalkoisiin. Etenkin vanhusvoittoisista Itä-Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista. Suomessa asuu omissa kodeissaan 250 000 toimintakyvyltään heikkokuntoista iäkästä. Kolmannes heidän kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

Vanhana kannattaa kuntoilla. Puolen vuoden tehoharjoittelu kuntosalilla parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään kymmenessä vuodessa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa jo mukana olevat 68 kuntaa taklaavat hoito- ja palvelukustannusten nousua tarjoamalla liikuntatoimintaa kotona kiikun kaakun pärjääville iäkkäille.

”Yksi lonkkamurtuma maksaa ensimmäisenä hoitovuonna kunnalle noin 50.000 euroa. Lisäksi heikentynyt liikkumiskyky kasvattaa merkittävästi iäkkään omia kotihoidon, lääkkeiden, ateria- ja kuljetuspalveluiden kustannuksia. Puhumattakaan inhimillisestä tuskasta”, laskee ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Kärkikunnille hyvä mahdollisuus jatkaa kehittämistyötä

Tämän vuoden lopussa päättyy 109 Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikunnan hankekausi. Nyt avautunut Voimaa vanhuuteen -ohjelmahaku on heille loistava mahdollisuus jatkaa ja syventää alkanutta terveysliikunnan kehittämistyötä.

Kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmaan haetaan verkkolomakkeella 30.11. mennessä kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöksellä.

Mentorointiohjelmaan joulukuun aikana valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman kuntakohtaisen mentoroinnin, runsaasti uusia koulutuksia ja materiaaleja hyvien käytäntöjen käyttöönottoon sekä kannustusta työhön maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa.

Kunnille ei myönnetä ohjelmassa erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen sekä liikuntatilojen kustannuksiin.

Voimaa vanhuuteen ohjelman valintakriteerit

  • Kunnan väestöennuste painottuu iäkkäisiin
  • Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta
  • Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi
  • Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta sekä järjestöistä.
  • Julkisen sektorin hallintokunnat nimeävät kukin yhden ja järjestökenttä kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin

Lisätietoa hausta ja hakulomakkeet