Ikä tekee hyvää

Ikäinstituutin Elämäntaidot esiin -kampanja haastoi viime keväänä ikääntyviä kertomaan omista elämänkokemukseen perustuvista elämäntaidoista. Kampanjan merkeissä kertyi yli 800:n elämäntaidon kokonaisuus erilaisista oivalluksista, osaamisesta ja toimintatavoista, joita ikääntyneet nostivat esiin omina elämäntaitoinaan.

Kampanjan elämänkokemusta arvostava sanoitus ja elämäntaito-sanan myönteisyys tuottivat monenlaisia positiivisia näkökulmia vanhuuteen. Elämäntaidoista kysyminen toi esiin nimenomaan myönteisiä kuvauksia omasta iän myötä kertyneestä taidokkuudesta ja osaamisesta. Vastausten lukeminen synnytti lukijalle kokemuksen siitä, että ikä tekee ihmiselle hyvää.

Esimerkiksi hauskanpito, rentous ja huumori ovat taitoja, jotka harvoin liitetään vanhenemiseen. Kampanjaan tulleiden vastausten pohjalta huumoria ja itselle nauramisen taitoa pidetään kuitenkin tärkeänä. Hauskanpito sellaisenaan nousi esiin yhtenä elämänkokemuksen myötä vahvistuvana taitona esimerkiksi seuraavien lausahdusten tapaan sanoitettuna: ”ei nuorena tiedäkään kuinka lystiä vanhana on” ja ”elämä ei ole niin vakavaa kuin nuorena kuvitteli”.

”Elän tätä päivää enkä murehdi menneitä” kuvaa taitoa keskittyä tämänhetkisiin asioihin elämässä. Myös elämän helppouden tai vaikeuden kokemuksia pohdittiin joissakin vastauksissa. Yhden vastauksen mukaan tosin ”elämän ei ole tarkoituskaan olla helppoa”, mutta ”mitä vanhemmaksi olen tullut, sen helpompi on juuri minun olla täällä”.

Kolmas selkeän myönteinen toistuva teema vastauksissa oli iän myötä saavutetun rauhallisuuden taito. ”Emme hötkyile, vaan etenemme rauhallisesti”, kuten yksi vastaaja kirjoitti, tai ”olen oppinut ottamaan rennosti”.

Monissa vastauksissa välittyy konkreettisesti elämänkokemuksen antoisuus. ”Olen oppinut suurpiirteisyyttä”, totesi eräs vastaaja. ”Ei mikkää asia oo niin hankala, ettei se jotenkin järjesty”. Kaiken kaikkiaan: ”Elämän aikana kertyneet elämäntaidot ovat arvokas voimanlähde”.

Ylipäänsä, ”ikääntyminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja taitoja nauttia elämästä”. Iän myötä opitut elämäntaidot auttavat esimerkiksi ihmissuhteissa, sillä ”olen oppinut sietämään asioita ja ihmisiä”. Arjen haasteissa puolestaan ”oppii vuosien kuluessa varomaan turhaa kiirettä ja tekemään vaikeita päätöksiä harkitusti”.

Elämäntaitojen kuvaukset antoivat lukuisia vastauksia siihen, mitä me muut perässä tulijat voimme ilolla odottaa vanhuudelta. Yksi näistä totesi, että ”vanhuus on helpotus; ei tarvitse rientää ja rällästää. Voi puhua vieraille kadulla tai kassajonossa.”

Vanhuuden kokemus helpotuksena on rohkea lupaus monille nuoremmille siitä, että ikä todella tekee hyvää.

Kiitokset kaikille elämäntaitoja jakaneille!

Suvi Fried ja Ilka Haarni