Siirry sisältöön

Tuki hankkeille

Ikiliikkuja tarjoaa hankkeille

  • Tukea ja välineitä ikäihmisten liikkumisen edistämiseen poikkisektorisella yhteistyöllä
  • Ikäinstituutin koulutuksia, materiaaleja, verkostoja ja tapahtumia
  • Työkaluja hankkeen viestintään sekä seurantaan, arviointiin ja raportointiin
  • Ikiliikkuja-hanketoimijoiden kannattaa tutustua ja hyödyntää maksuttomia Kultaa kouluttajille-koulutuksia
  • Ikiliikkuja-hanketoimijoilla on mahdollisuus liittyä alueellisiin oppimisverkostoihin
  • Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa jo mukana oleville kunnille tuki räätälöidään osana mentorointia.

Ikiliikkuja-klinikka 

Ikiliikkuja-klinikassa on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ja käytännönläheisesti tukea paikallisen Ikiliikkuja-hankkeen toimenpiteisiin.  

Klinikka-tapaaminen toteutetaan hankkeen keskeisten toimijoiden ja Ikäinstituutin mentoreiden yhteisenä zoom-palaverina. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi hankesuunnitelmaa ja tavoitteita sekä mm. Ikäinstituutin tarjoamia koulutuksia ja materiaaleja.  

Klinikassa selvitetään yhdessä, mitkä olisivat seuraavat konkreettiset askeleet ja jatkosuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi. Varaa hankkeellenne oma klinikka-aika: annele.urtamo@ikainstituutti.fi