Siirry sisältöön

Tuki hankkeille

Ikiliikkuja tarjoaa hankkeille

 • Tukea ja välineitä ikäihmisten liikkumisen edistämiseen poikkisektorisella yhteistyöllä
 • Ikäinstituutin koulutuksia, materiaaleja, verkostoja ja tapahtumia
 • Työkaluja hankkeen viestintään sekä seurantaan, arviointiin ja raportointiin
 • Ikiliikkuja-hanketoimijoilla on mahdollisuus liittyä alueellisiin oppimisverkostoihin
 • Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa jo mukana oleville kunnille tuki räätälöidään osana mentorointia.

Ikiliikkuja-klinikka 

Ikiliikkuja-klinikassa on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ja käytännönläheisesti tukea paikallisen Ikiliikkuja-hankkeen toimenpiteisiin.  

Klinikka-tapaaminen toteutetaan hankkeen keskeisten toimijoiden ja Ikäinstituutin mentoreiden yhteisenä zoom-palaverina. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi hankesuunnitelmaa ja tavoitteita sekä mm. Ikäinstituutin tarjoamia koulutuksia ja materiaaleja.  

Klinikassa selvitetään yhdessä, mitkä olisivat seuraavat konkreettiset askeleet ja jatkosuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi. Varaa hankkeellenne oma klinikka-aika: annele.urtamo@ikainstituutti.fi

 

Ikiliikkuja-hanketoimijoiden kannatta tutustua ja hyödyntää Ikäinstituutin toteuttamia maksuttomia koulutuksia, jotka ovat

 • VoiTas -kouluttajakoulutus, lähikoulutus
 • Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus, hybridi
 • Ulkoiluystäväksi iäkkäälle E-kouluttajakoulutus
 • Voimaa etäjumpasta E-kouluttajakoulutus
 • Liikuntaneuvontaa ikäihmisille  koulutus, sekä lähi- että E-koulutus
 • Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus E-koulutus
 • Virtaa ja voimaa vedestä, lähikoulutus
 • Senioritansseja istuen ja seisten E-koulutus
 • Työkaluja kuntosaliharjoitteluun ja ikäihmisten ohjaamiseen
 • Senioritanssin starttikurssi

Koulutuskalenteriin pääsee tästä.

Kun ilmoittaudut, valitse laskutuksen kohta ”Maksuton koulutus, osallistun Ikiliikkuja -hankkeen kautta”.