Siirry sisältöön

Päättyneet hankkeet

Askola: Liikunnallisen elämäntavan lisääminen Askolan ikäihmisillä  
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ikäihmisten Avoimet Ovet –tapahtumia. Viikoittain liikuntahallilla on ilmaista, ohjattua liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointia lisäävää toimintaa ikäihmisille kahden tunnin ajan. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.

Enontekiö: Ikäihmiset liikkumaan 2  
Tavoitteena on ikäihmisten liikunnan lisääminen sosiaalisissa ryhmäliikuntaryhmissä. Hankkeessa koulutetaan vertaisvetureita.

Espoo liikkuu 2030 – luontoliikuntaa kaikille
Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli ja lisätä luontoliikunnan saavutettavuutta niille, joiden on haastavaa muuten saavuttaa luonto/ulkoliikuntapalvelut. Lisäksi tavoitteena on kehittää luontoliikunnan kuljetus- ja virtuaalipalveluita.

Imatra: Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla 
Hankkeen tavoitteena on lisätä vähän liikkuvien liikuntaa, jotta omatoimisesta liikkumisesta tulee osa arkipäivää. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen-toimintaan.
Tutustu Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla-posteriin tästä

Jakobstad: Jakobstad – en AKTIV stad  
Hankkeessa (AORTA) edistetään 65+ -ikäryhmän liikkumista. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.

Jyväskylä: Pysytään pystyssä – Senioreiden kaatumisen ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen Jyväskylässä 
Hankkeen tavoitteena on lisätä liikettä ikäihmisten kohderyhmässä kahdella eri toimintamallilla. Nämä toimintamallit ovat kaatumisen ennaltaehkäisy sekä kortteliliikunnan kehittäminen asuinalueilla. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
Tutustu Pysytään pystyssä Senioreiden kaatumisten ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen
Jyväskylässä-posteriin tästä

Mikkeli: Senioriliikunta 2020  
Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmiin, annetaan heille tukea ja välineitä ohjaukseen sekä mahdollistetaan omatoiminen kuntopiiriharjoittelu ohjatun harjoittelun lisäksi. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.

Pori: Innostetaan Ikiliikkujaksi  
Ikäihmisten innostaminen toimintakykyä ylläpitävään ja kehittävään toimintaan. Kohderyhmä ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvat ikäihmiset. Hanke tukee kaupungin Voimaa vanhuuteen -työtä.
Tutustu Innostetaan ikiliikkujaksi-posteriin tästä

Posio: Posio liikkuu 
Tavoitteena on elämänkulkuhankkeen kohderyhmien liikunnallisen elämäntavan edistäminen.

Raasepori: Fysiskt aktivt liv- Motionsrådgivning till Raseborgs stad 
Elämänkulkuhankkeen tavoitteena on aktivoida Raaseporin kunnan asukkaita, kehittää liikuntaneuvontaa sekä moniammatillista yhteistyötä.
Tutustu För ett fysiskt aktivt liv liikkuvan elämän puolesta-posteriin tästä

Rovaniemi: Voimaa vanhuuteen työ  
Hankkeessa edistetään ikäihmisten liikuntatoimintaa Voimaa vanhuuteen-työllä.

Ruovesi: Voimaa kyliin 
Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua etäjumpat ja muut liikunnalliset tuokiot kunnan eri kylissä. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.

Somero: Someron liikuntalähetepilotti 
Hankkeen tavoitteena on, että liikuntalähetteestä ja liikuntaneuvonnasta tulee pysyvä ja näkyvä osa kaupungin palveluita. Lisäksi tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunta-aktiivisuutta.

Suonenjoki
Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten liikuntaneuvontaa sekä liikuntapalveluketjua.  Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.