Siirry sisältöön

Vertaisohjattu liikuntatoiminta

Vertaisohjaaja kannustaa liikkeelle

Vertaisohjaajia kouluttamalla voidaan lisätä ja kehittää liikuntatoimintaa lähelle iäkästä.  Vertaisohjaajien ryhmissä voi myös jatkaa harjoittelua tehoharjoittelujaksojen jälkeen.

Näin järjestät

 • rekrytoi ohjaajiksi vapaehtoisia esimerkiksi eläkeläis- tai liikuntajärjestöistä tai liikuntaryhmistä.
 • kouluta vertaisohjaajia VoiTas -koulutusohjelman mukaan VertaisVeturi -koulutuksessa
 • kartuta VertaisVeturin kokemusta, hän voi toimia aluksi apuohjaajana tehoharjoitteluryhmässä.
 • varaa liikuntatila/kuntosali vertaisohjaajan ryhmälle
 • ole tukena vertaisohjaajan ryhmissä alussa
  • auta ryhmän kokoamisessa
  • anna ideoita ja valmiita harjoitusohjelmia
  • vieraile ryhmässä tarvittaessa tai ole vähintäänkin langan päässä
 • järjestä täydennyskoulutusta ja virkistystilaisuuksia vapaaehtoisille vertaisohjaajille.

Järjestöissä, taloyhtiöissä ja sivukylillä voidaan järjestää vertaisohjaajien voimin esimerkiksi seuraavia toimintoja.

Taloyhtiöjumppa

Taloyhtiöjumppa on taloyhtiön omissa tiloissa kokoontuva iäkkäiden liikuntaryhmä, jota ohjaa koulutettu vertaisohjaaja. Kunnan liikunnan ammattilaiset tukevat toimintaa välinelainoin ja ohjaajien koulutuksella.

 • kartoita talon/korttelin asukkaiden kiinnostusta perustaa liikuntaryhmä omaan taloyhtiöön esim. infotilaisuudessa tai taloyhtiön kokouksessa
 • varaa taloyhtiön kerhotila tai vastaava yhteinen tila iäkkäiden käyttöön sovittuna aikana
 • tiedota toiminnasta kohdennetusti talon tai korttelin asukkaille
 • kouluta VertaisVeturi -koulutuksessa taloyhtiön asukkaista vapaaehtoisia, jotka saavat valmiudet ohjata ryhmää. Yhdelle ryhmälle kannattaa kouluttaa 2-3 ohjaajaa.
 • hanki liikuntatilaan pienliikuntavälineitä, kepit, kuminauhat, pallot ym. Hankintoja voi tehdä taloyhtiö tai kunnan liikuntatoimi.
 • testaa tarvittaessa osallistujien liikkumiskyky ja ohjaa tavoitteelliseen harjoitteluun.

Taloyhtiöjumppa (PDF)

Olohuonejumppa

Olohuonejumpassa ikäihmiset kokoontuvat vuorotellen kunkin osallistujan kotiin voimistelemaan vapaaehtoisen VertaisVeturin johdolla. Yhteisen jumppahetken jälkeen rupatellaan ja kahvitellaan yhdessä.

 • tiedota ikäihmisille lähiliikuntamahdollisuudesta
 • kouluta VertaisVeturi -koulutuksella ryhmän ohjaajia
 • hanki VertaisVeturille pienliikuntavälineitä, joita on helppo kuljettaa mukana
 • anna ohjaajalle valmiita harjoitusohjelmia ja ideoita ryhmän toteutukseen
 • kehota ryhmäläisiä ja ohjaajaa sopimaan kuljetuksesta tai ryhmään saattamisesta
 • järjestä ryhmäläisille tutustumismahdollisuus kuntosaliin tai muuhun liikuntaryhmään

Olohuonejumppa – vertainen kotijumpan ohjaajana (PDF)

Kuntosalikaveri

Kansikuva-3Kuntosalikaverit ovat koulutettuja VertaisVetureita, jotka opastavat iäkkäitä turvalliseen sekä mielekkääseen voima- ja tasapainoharjoitteluun yksilöllisesti tai pienryhmässä.

 • kartoita kunnan helposti saavutettavat kuntosalit, joissa on keskeiset kuntosalilaitteet alaraajojen lihasvoiman harjoittamiseen
 • rekrytoi vapaaehtoisia järjestöistä, liikuntaryhmistä tai kuntosalilla kävijöistä
 • kouluta Kuntosalikavereita VertaisVeturi -koulutuksella ja perehdytä heidät erityisesti laitteiden turvalliseen käyttöön ja nousujohteiseen harjoitteluun
 • anna valmiita ohjelmia alkulämmittelyyn ja loppuverryttelyyn
 • auta Kuntosalikaveria ryhmän kokoamisessa tai yksilöllisen ohjauksen aloittamisessa
 • Kuntosalikaveritoiminta voi olla esim.
  • jatkoryhmä kunnallisen liikunta- ja/tai sosiaali- ja  terveystoimen järjestämään tehoharjoittelujaksolle
  • naapuruston tai järjestön oma ryhmä
  • apuohjaajana toimimista ammattilaisten ohjaamassa ryhmässä
  • yksilöllistä ohjausta kuntosalilla kannustusta ja tukea tarvitsevalle ikäihmisille
 • ole tarvittaessa apuna osallistujien lihasvoimien testaamisessa ja harjoitusohjelman laatimisessa

Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu. Opas vertaisohjaajille (PDF)

Kuntosalikaveri kannustaa harjoittelemaan (PDF)

Liikkuva minä -opintopiiri

liikunta4

Liikkuva minä -opintopiiri on tarkoitettu ikäihmisille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointinsa kohentamisesta ja joilla voi olla ennakoivia merkkejä liikkumiskyvyn heikkenemisestä. Opintopiiri kokoontuu 14 kertaa. Jokainen kerta sisältää ohjaajan pitämän alustuksen, keskustelua, tehtäviä ja liikuntaosuuden.

 • tutustu opintopiiriaineistoon
 • rekrytoi opintopiirien ohjaajia järjestöistä, taloyhtiöistä ja erilaisista kerhoista
 • pidä ohjaajille perehdytystilaisuus
 • auta ohjaajia ryhmän kokoamisessa
 • osallistu opintopiiriin tarvittaessa ja ole apuna esim. liikkumiskyvyn testaamisessa
 • järjestä osallistujille tutustumiskäynti kuntosalille tai muuhun liikuntapaikkaan
 • esittele osallistujille ikäihmisten liikkumismahdollisuudet paikkakunnalla

Tuutorin tuella kotijumppaa

Ohjattu nousujohteinen kymmenen viikkoa kestävä kotivoimistelujakso, jota ohjaa koulutettu vertaistuutori fysioterapeutin tuella.

 • kouluta VertaisVeturi -koulutuksella  vapaaehtoisia  tuutoreita  ikäihmisten kotijumpan tueksi
 • saata liikuntatukea tarvitseva ikäihminen ja tuutori yhteen
 • laadi alkuhaastattelun ja liikkumiskyvyn arvioinnin pohjalta iäkkäälle yksilöllinen, tavoitteellinen ja nousujohteinen kotivoimisteluohjelma
 • tee tuutorin kanssa 1-2 yhteistä kotikäyntiä, joiden aikana iäkkäälle opastetaan kotiohjelma
 • anna tukea tutorille tarpeen mukaan
 • arvioi ikäihmisen liikkumiskyvyn uudelleen jakson lopussa
 • ohjaa ikäihminen liikuntaryhmään  ja/tai kannusta häntä kotiharjoittelua omatoimisesti

Tuutorin tuella nousujohteista kotijumppaa ikäihmiselle (PDF)

Materiaalia ja koulutusta työn tueksi

Jumpparyhmät ikäihmisten kotikulmilla -video

VoiTas -kouluttajakoulutus

Hyvät käytännöt -kouluttajakoulutus