Siirry sisältöön

Ulkoliikunta

Ulkoilusta elinvoimaa

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Moni ikäihminen ei liikkumiskyvyn ongelmien, kaatumisen pelon tai yksinäisyyden vuoksi pääse ulos. Tarvitaan erilaisia tukitoimia, jotta iäkkäät voivat ulkoilla turvallisesti. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa edistetään iäkkäiden ulkoilua monin eri tavoin.

Näin järjestät ulkoiluystävätoimintaa ja ohjattuja ulkoiluryhmiä

 • kouluttaudu paikalliseksi kouluttajaksi Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuksessa
 • tiedota alkavasta koulutuksesta
  – ilmoita lehdissä, sosiaalisessa mediassa ja paikallisradiossa (ilmoituspohja)
  – hyödynnä puskaradiota
 • rekrytoi  vapaaehtoisia
  – eläkeläis-, liikunta- tai muista järjestöistä,  esim. Ladun paikallisyhdistys, martat, srk
  – houkuttele oppilaitoksia ottamaan ulkoilu osaksi opintoja
 • kouluta vapaaehtoisia Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen mukaan
 • saata ulkoiluystävä ja ikäihminen yhteen
  – kotihoito tai seurakunta on hyvä yhteistyökumppani
  – ensimmäisillä tapaamiskerroilla kerroilla mukana voi olla kouluttaja tai muu ammattilainen
 • käynnistä ohjattu ulkoiluryhmä esim. ulkoliikuntapuistoon tai tietylle asuinalueelle
  – yhteistyössä esimerkiksi liikuntatoimen ja järjestöjen kanssa
  – huolehdi, että lenkillä on eripituiset reitit hitaammin ja nopeammin kulkeville (esim. Lahden pysäkkilenkki)
 • tiedota ulkoilutoiminnasta tavalla, joka tavoittaa ikäihmiset
 • sovi toiminnan koordinoinnista eri toimijoiden kesken.
 • järjestä täydennyskoulutusta ja virkistystilaisuuksia vapaaehtoisille ulkoiluystäville
  – tapaamisissa voi olla erilaisia teemoja: ensiapu, kulttuurikohteet, oman jaksamisen tukeminen
  – kannusta hyödyntämään erilaisia ulkoliikuntamateriaaleja

 

Ulkoiluystävätoiminnan materiaalit

Yhdessä ulos ulkoilupulasta -video   Ulkoiluystävyyttä Kouvolassa ja Lahden Pysäkkilenkki-ryhmä

ulkoilu_ystavaksi

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -opas vapaaehtoiselle (PDF)

Ulkoiluystäväkortti (PDF)

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -vapaaehtoinen ulkoilun tukena (PDF)

Ohjattujen ulkoiluryhmien materiaalit

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmat (PDF)

voimaa_ja_tasapainoa_liikuntapuistosta (1)

Voimaa ja tasapaino liikuntapuistosta -vertaisohjaajaopas (PDF)

Luontoelämyspolku on ohjattu luontopolku aisti- ja liikuntatehtävineen. Paketti sisältää Luontoelämyspolku-wwwohjaajan oppaan ja 42 kuvakorttia, joiden avulla Luontoelämyspolun voi toteuttaa missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä, esimerkiksi puistossa, pihassa tai metsikössä.

Ohjaajan opas (PDF)

Tehtäväkortit (42 kpl) (PDF)

Kampanjat ja ulkoilutapahtumat

Vie vanhus ulos -kampanja

Vuonna 2012 käynnistynyt vuosittainen kampanja, jonka tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ulkoilua turvallisessa seurassa. Seuraavan kerran kampanjoidaan 5.9.–5.10.2017.

Näin osallistut kampanjaan

 • kartoita paikkakuntasi iäkkäiden ulkoilutoiminta, ketkä vapaaehtoiset haluavat lähteä mukaan ja missä vapaaehtoiset voivat tarjota ulkoiluapuaan iäkkäille
 • sovi oman organisaatiosi/yhdistyksesi kanssa kampanjaan osallistumisesta
  – järjestä oma paikallinen ”kisa”, mikä järjesto/toimija ulkoilee eniten
 • kirjaa yhdistyksesi/organisaatiosi ulkoilukerrat kampanjasivustolle
  – joku yhteisesti sovittu henkilöä voi kirjata ulkoilukerrat, ellei kaikilla ole pääsyä verkkosivuille
 • palkitse kampanjaan osallistuneita myös paikallisesti
 • kannusta vapaaehtoisia jatkamaan iäkkäiden kanssa ulkoilua

www.vievanhusulos.fi

Vie vanhus ulos -vinkkivihko (PDF)

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä on vuonna 2007 käynnistynyt vuosittainen tapahtuma lokakuussa vanhustenviikon torstaina. Kannustamme eri toimijoita yhteistyöllä järjestämään paikallisen tapahtuman. Kts. ulkoiluystävätoiminta ja Vie vanhus ulos –kampanja.

Ulkoilupäivän verkkosivut

Yhdessä ulkoillen -iäkkäiden ulkoilupaivätapahtumat (PDF)

 

Tutustu myös näihin

Varttuneiden lähiliikuntapaikat -sivusto  esittelee liikkumisympäristöjä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet. Se antaa suunnittelijoille ja toteuttajille tietoa ja ideoita erilaisista ratkaisuista sekä ohjaa heitä lisätiedon lähteille.

Ulkoilusuositukset (PDF) Iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkoilun edistämiseksi

Liikkeellä loskassakin – lähiliikuntapaikkana jalkapallokenttä (PDF)