Siirry sisältöön

Ota käyttöön hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt -toiminnan organisointi

Voimaa vanhuuteen -työn kohderyhmänä ovat kotona asuvat iäkkäät (pääosin 75 +), jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja /tai osallistumisvaikeuksia. Erityisesti tavoitellaan ikäihmisiä, joiden sosio-ekonominen asema on heikompi. Sivustolla esitellään Hyviä käytäntöjä, joita ovat: liikuntaraati, tehoharjoittelu kuntosalilla, liikkumiskyvyn testaus, ulkoilu sekä vertaisohjattu liikuntatoiminta. Tutustu toiminan järjestämisen tapoihin, materiaaleihin sekä koulutuksiin.

Hyvät käytännöt -materiaalit löydät myös sähköisenä Ikäinstituutin oppimisympäristö Moodlesta, http://moodle.ikainstituutti.fi/.

Mikäli sinulla ei ole Moodlen tunnuksia tai tunnuksesi eivät toimi, ota yhteys emily.wu@ikainstituutti.fi

Katso moodle -ohjevideo

Poikkisektorinen yhteistyö

Hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja soveltaminen omaan kuntaan onnistuu kun on yhteinen tahtotila ja tavoite. Tärkeää on saumaton yhteistyö julkisen sektorin sekä järjestöjen kesken. Kunnan avaintoimijoista kootaan iäkkäiden terveysliikunnan poikkisektorinen työryhmä, joka sopii työnjaosta ja toiminnan organisoinnista. Käytännönläheisiä kuvauksia toimivasta yhteistyöstä on julkaisussa Voimaa vanhuuteen ABC – tehokas toimintamalli terveysliikuntaan.

Iäkkäiden tavoittaminen

Iäkkäiden etsiminen ja ohjaaminen liikuntatoimintaan on kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä. Voimaa vanhuuteen -kunnissa on onnistuttu tavoittamaan oikeaa kohderyhmää monin eri tavoin, esim.
– ammattilaisten vierailut yhdistysten ja eläkeläisjärjestöjen sekä seurakunnan kokoontumisissa
– diakoniatyön kautta
– terveydenhoitajan vastaanotolla
– hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä

Etsivän vanhustyön menetelmiä esitellään myös Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton (Valli ry) julkaisussa.

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta

Ikäihmiset tarvitsevat tietoa liikunnan merkityksestä sekä tarjolla olevasta liikuntatoiminnasta. Kunnassa tulisi järjestää matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa ja liikkumaan ohjausta siellä, missä ikäihmiset asioivat, esimerkiksi terveyskeskuksessa, kauppakeskuksessa tai kirjastossa. Arkiliikunnan tukeminen ulkoiluystävän kanssa on hyvä tapa lisätä osallisuutta ja itsenäistä elämää.