Siirry sisältöön

Ikiliikkuja-hankkeet 2020 

 1. Liikkuva ja hyvinvoiva Asikkala 2019-2021
  Hankkeen tarkoitus on lisätä kaikkien asikkalalaisten liikuntaa ja hyvinvointia. Kunta koordinoi hanketta, mutta hankkeen kulmakivenä on tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
  Yhteyshenkilö: Elise Kettunen
 2. Askola: Liikunnallisen elämäntavan lisääminen Askolan ikäihmisillä  
  Hankkeen tavoitteena on kehittää Ikäihmisten Avoimet Ovet –tapahtumia. Viikoittain liikuntahallilla on ilmaista, ohjattua liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointia lisäävää toimintaa ikäihmisille kahden tunnin ajan. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.
  Yhteyshenkilöt: Mia Stengård ja Henna Nyrhivaara
 3. Enonkoski: Liikettä Liikuttaen Enonkosken Senioreille  
  Hankkeen aikana lisätään matalan kynnyksen liikuntapalveluja ikäihmisille. Yhteistyötä tiivistetään kunnan ja eri järjestöjen välillä sekä kuullaan ja osallistetaan kohderyhmää. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.
  Tutustu Liikettä Liikuttaen Enonkosken Senioreille-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Jonna Immonen
 4. Enontekiö: Ikäihmiset liikkumaan 2  
  Tavoitteena on ikäihmisten liikunnan lisääminen sosiaalisissa ryhmäliikuntaryhmissä. Hankkeessa koulutetaan vertaisvetureita.
  Yhteyshenkilö: Miia Ahlholm ja Virpi Töyrylä
 5. Espoo liikkuu 2030 – luontoliikuntaa kaikille
  Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyömalli ja lisätä luontoliikunnan saavutettavuutta niille, joiden on haastavaa muuten saavuttaa luonto/ulkoliikuntapalvelut. Lisäksi tavoitteena on kehittää luontoliikunnan kuljetus- ja virtuaalipalveluita.
  Yhteyshenkilö: Virpi Mikama
 6. Kaatumisten ehkäisy Hangossa/ förebyggande av fallolyckor i Hangö
  Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli ikäihmisten kaatumisten ehkäisyyn. Kohderyhmänä ovat +65 vuotiaat, joilla on alentunut tasapaino ja liikkumiskyky. Tavoitteena on arvioida kaatumisten riskiä ja ohjata aktiivisempaan elämäntapaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään moniammatillista yhteistyötä sekä koulutetaan ja opastetaan toimintamallin käyttöön kunnan eri palveluissa.
  Tutustu Kaatumisten ehkäisyä Hangossa-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Hanna Österlund
 7. Hattulan Soveltavan liikunnan ohjelma (Hattulan Senioriliikunnan ohjelma)
  Hankkeessa on tavoitettu kotona asuvia toimintakyvyltään heikentyneitä yksinäisiä tai pitkien välimatkojen päässä asuvia ikäihmisiä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa, jotta heidän toimintakykynsä säilyy/paranee.
  Yhteyshenkilöt: Pia Vekka ja Jari Salmela
 8. Imatra: Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla 
  Hankkeen tavoitteena on lisätä vähän liikkuvien liikuntaa, jotta omatoimisesta liikkumisesta tulee osa arkipäivää. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen-toimintaan.
  Tutustu Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen Imatralla-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Kirsi Mäyrä
 9. Jakobstad: Jakobstad-  en AKTIV stad  
  Hankkeessa (AORTA) edistetään 65+ -ikäryhmän liikkumista. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.
  Yhteyshenkilö: Tove Jansson
 10. Jyväskylä: Pysytään pystyssä- Senioreiden kaatumisen ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen Jyväskylässä 
  Hankkeen tavoitteena on lisätä liikettä ikäihmisten kohderyhmässä kahdella eri toimintamallilla. Nämä toimintamallit ovat kaatumisen ennaltaehkäisy sekä kortteliliikunnan kehittäminen asuinalueilla. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
  Tutustu Pysytään pystyssä Senioreiden kaatumisten ennaltaehkäisy ja kortteliliikunnan lisääminen
  Jyväskylässä-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Lotta Lepoaho
 11. Kalajoki: Meriluonto liikunnan lähteenä 
  Hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikunnallista aktiivisuutta tarjoamalla matalankynnyksen liikuntaa sekä uusia harrastusryhmiä. Ikiliikkuja-hanke on osa elämänkulkuhanketta.
  Yhteyshenkilö: Juha Isolehto
 12. Kolari: Liikuthan Kolarissa 
  Liikuthan Kolarissa – hanke tarjoaa kuntalaisille monipuolisia ohjattuja liikuntamuotoja varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin.
  Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lompolojärvi
 13. Koski TI: Ikiliikkuja -kehittämishanke 
  Hankkeen tavoitteena lisätä ikäihmisten liikuntatoimintaa mm. järjestämällä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, hyvinvointikartoituksia, hyvinvointiryhmiä ja vertaisohjaajakoulutuksia.
  Yhteyshenkilö: Katri Honkala
 14. Lappeenranta: Myö liikutaa! 
  Hankkeessa toteutetaan Lappeenrannan liikkumisohjelman tavoitteisiin tähtääviä toimintoja niin työikäisten, kuin senioreidenkin parissa. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-toimintaan.
  Tutustu Myö liikutaa!-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Ulla Pyysalo
 15. Laukaa: Liikkuva Laukaa-hanke 
  Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä ikäihmisten liikuntatoimintaa, mm.  65+ liikuntaneuvontaa, ulkoilutoimintaa, voima- ja tasapainoryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on myös kehittää liikuntapalveluketjua ja moniammatillista yhteistyötä. Hanke on osa elämänkulkuhanketta.
  Yhteyshenkilö: Satu Rautiainen
 16. Lohja: Lisää liikettä – Hyvää ikää liikunnalla Lohjalla 
  Lisää liikettä-hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikuntaneuvontaa, kehittää ikääntyneiden liikuntaan kohdennettu liikuntakalenteri sekä kehittää Lohjan eri taajama-alueille ns. matalankynnyksen taloyhteisö-, kortteli- tai kylätoimintoja ikääntyneiden liikunnallisuuden tukemiseksi lähielinympäristössä (Kotikulmilla toiminta). Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
  Tutustu Lisää Liikettä Hanke Lohjalla-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Jonna Savaloja
 17. Mikkeli: Senioriliikunta 2020  
  Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmiin, annetaan heille tukea ja välineitä ohjaukseen sekä mahdollistetaan omatoiminen kuntopiiriharjoittelu ohjatun harjoittelun lisäksi. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.
  Senioriliikunta – Meijän Mikkeli (meijanmikkeli.fi)
 18. Orivesi: Liikkuva Orivesi 
  Hankkeen tavoitteena on omaehtoisen liikkumisen lisääminen, toimintakyvyn parantaminen ja sitä kautta liikkumattomuuden hinnan alentaminen. Hanke on osa elämänkulkuhanketta.
  Yhteyshenkilö: Roope Marski
 19. Pello: Pellolaiset liikheele 2020  
  Hankkeen tavoitteena liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen erityisesti vähemmän liikkuvien kuntalaisten keskuudessa matalan kynnyksen liikuntapalveluissa yli hallintokuntarajojen. Hanke on osa elämänkulkuhanketta ja liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
  Yhteyshenkilö: Ninja Pekkala
 20. Pori: Innostetaan Ikiliikkujaksi  
  Ikäihmisten innostaminen toimintakykyä ylläpitävään ja kehittävään toimintaan. Kohderyhmä ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvat ikäihmiset. Hanke tukee kaupungin Voimaa Vanhuuteen -työtä.
  Tutustu Innostetaan ikiliikkujaksi-posteriin tästä
  Yhteyshenkilöt: Hannele Wallin ja Jenni Taimi
 21. Posio: Posio liikkuu 
  Tavoitteena on elämänkulkuhankkeen kohderyhmien liikunnallisen elämäntavan edistäminen.
  Yhteyshenkilö: Antti Häkämies
 22. Raasepori: Fysiskt aktivt liv- Motionsrådgivning till Raseborgs stad 
  Elämänkulkuhankkeen tavoitteena on aktivoida Raaseporin kunnan asukkaita, kehittää liikuntaneuvontaa sekä moniammatillista yhteistyötä.
  Tutustu För ett fysiskt aktivt liv liikkuvan elämän puolesta-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Julia Salmela
 23. Rauma: Liikuntaystävällinen Rauma 
  Hankkeessa kannustetaan ikäihmisiä lisäämään arki- ja kuntoliikuntaa kampanjoin, tapahtumin sekä kohdennetuin toimin. Tavoitteena on lisätä voima- ja tasapainoharjoittelua sekä liikuntaa kotipalveluun ja ohjeistaa ikäihmisiä tekemään kotivoimisteluohjelmia ja etäjumppaa. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia mm. taloyhtiöjumppiin. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön.
  Yhteyshenkilö: Kimmo Kouru
 24. Rovaniemi: Voimaa vanhuuteen työ  
  Hankkeessa edistetään ikäihmisten liikuntatoimintaa Voimaa vanhuuteen-työllä.
  Yhteyshenkilö: Tommi Kanala
 25. Ruovesi: Voimaa kyliin 
  Hankkeen tavoitteena on saada vakiinnutettua etäjumpat ja muut liikunnalliset tuokiot kunnan eri kylissä. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
  Yhteyshenkilö: Jukka Majala
 26. Siilinjärvi: Siilinjärven Ikiliikkuja  
  Siilinjärven Ikiliikkuja vahvistaa Siilinjärven kunnan rakenteita ja toimintakulttuuria innostamaan ja mahdollistamaan ikääntyneiden liikkumista toimintakyvyn tukemiseksi. Hankkeessa kehitetään liikuntaneuvontaa ja vertaisohjaajatoimintaa. Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen-työhön.
  Yhteyshenkilö: Mervi Lehmusaho
 27. Somero: Someron liikuntalähetepilotti 
  Hankkeen tavoitteena on, että liikuntalähetteestä ja liikuntaneuvonnasta tulee pysyvä ja näkyvä osa kaupungin palveluita. Lisäksi tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunta-aktiivisuutta.
  Yhteyshenkilö: Saija Ahola
 28. Suonenjoki
  Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten liikuntaneuvontaa sekä liikuntapalveluketjua.  Hanke liittyy Voimaa vanhuuteen -työhön. Liikuntaneuvonta – Suonenjoki

 29. Vantaa 
  Hankkeen tavoitteena saada kotona ilman säännöllisiä palveluja asuvia, toimintakyvyltään heikentyneitä ikäihmisiä liikunnan pariin nykyistä paremmin sekä viedä liikuntamahdollisuuksia lähemmäksi ikäihmisiä.
  Tutustu Aktiivinen elämänkaari – Ikiliikkuja-posteriin tästä
  Yhteyshenkilö: Hanna Valkeinen
 30. Virrat: Voimaa Vanhuuteen –ohjelman hyvien käytänteiden jalkauttaminen  
  Virrat jatkaa Ikäinstituutin mentoroimassa Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa hyvien käytänteiden jalkauttamiseksi ikäihmisten toimintaympäristöön.
  Yhteyshenkilö: Riikka Mansikkaviita