Siirry sisältöön

Mahdollisuuksien matka -koulutus

Muistisairaiden ihmisten hyvinvointia voidaan edistää vahvistamalla heitä työssään kohtaavan ammattihenkilöstön osaamista. Vanhuuden Mieli -projektissa levitetään ja juurrutetaan logoterapeuttista ajattelua muistisairaan ihmisen hoitoon kehittämällä koulutusmalli.

Mahdollisuuksien matka -koulutusmallin päämääränä on edistää muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ja hyvää hoitoa. Koulutusmallia kehitetään toteuttamalla kaksi pitkäkestoista koulutusprosessia. Ensimmäinen vuoden kestävä koulutus toteutettiin Helsingissä vuoden 2012 aikana. Koulutuksesta muodostui kahdeksan asiantuntijan verkosto. Toinen pilottikoulutus järjestettiin vuoden 2013 aikana Tampereella.

Koulutuksessa muistisairaiden ihmisten hyvää hoitoa tarkastellaan logoterapeuttisen ajattelutavan valossa. Logoterapia on voimavarasuuntautunut ja tarkoituskeskeinen lähestymistapa, jonka ydinteemat ovat ihmisarvo ja elämän tarkoituksellisuus. Mahdollisuuksien Matka -koulutus tarjoaa uudenlaisia myönteisiä ajattelutapoja ja positiivista sanastoa hoitotyöhön. Se avaa uusia näkökulmia muistisairaan ihmisen hyvinvointiin ja mielekkään arjen tukemiseen. Koulutus nostaa esille kohtaamisen tärkeyden: Hyvän hoidon perustana on ihminen ja hänen arvonsa vahvistaminen jokaisessa kohtaamisessa ja jokaisessa päätöksessä. Lyhyissäkin hetkissä on rajaton mahdollisuus tehdä hyvää.

Ammattihenkilöstön osaaminen on avainasemassa muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä elämän tarkoituksellisuuden tukemisessa.

Logoterapeuttinen ajattelu on osoittautunut erittäin hyvin muistisairaiden ihmisten hoitoon soveltuvaksi. Logoterapeuttinen ajattelu rohkaisee hoitajaa tunnistamaan omien valintojensa ja asennoitumisensa merkityksen muistisairaan ihmisen hyvinvoinnille. Logoterapeuttinen ajattelu vahvistaa myös hoitajan omia voimavaroja sekä kokemusta työn mielekkyydestä. Parhaimmillaan logoterapeuttisen ajattelutavan leviäminen innostaa työntekijöitä hakeutumaan muistisairaiden ihmisten hoitotyöhön sekä antaa hyviä välineitä puhua muistisairaan ihmisen hyvinvoinnista.

Huom! Mahdollisuuksien matka -julkaisu on loppuunmyyty.

https://www.ikainstituutti.fi/sitenews/view/-/nid/102/ngid/1/