Suunnittelija, Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma, Markku Holmi, TtM, ft,

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-081 4834
@Markku_Holmi

Markku Holmi on koulutukseltaan fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri. Pääaineena hänellä oli fysioterapia ja sivuaineena yhteiskuntapolitiikan perusteet. Pro gradu -tutkimuksen hän teki aiheesta Kuntoutustyö – Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä. Markku Holmi on työskennellyt alalla vuodesta 2002, mm. fysioterapeuttina terveyskeskuksessa, Voimaa Vanhuuteen kuntoutusklinikka -hankkeen projektivastaavana ja palvelutalon liikuntaryhmien vastaavana, palveluesimiehenä sekä lyhyitä lomasijaisuuksia palvelutalon johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt projktisuunnittelijana Etsiväpiirit-projektissa (etsiväntoiminnan, verkostoyhteistyön ja ryhmätoimintojen kehittäminen). Markku Holmi oli luottamustoimessa Valtion liikuntaneuvoston jäsenenä kaudella 2011-2015. Tällä hetkellä hän toimii Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman suunnittelijana.