Tutkija Jere Rajaniemi, VTM

jere-rajaniemietunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-122 1613

Jere Rajaniemi on koulutukseltaan sosiologi. Rajaniemen osaamisalueita ovat mm. ikääntyneiden arki, ikäihmisten osallisuus ja sosiaaliset verkostot sekä ikääntyneiden kannalta merkityksellinen järjestö- ja vapaaehtoistoiminta. Aikaisemmin Rajaniemi on toiminut suunnittelijana ikääntyneille suunnattujen palvelujen kehittämishankkeissa. Näissä tehtävissä hän on tutustunut mm. eri palveluntuottajien yhteistyöhön ja palvelujärjestelmään liittyviin kysymyksiin. Jere Rajaniemi on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n hallituksen jäsen.

 

Poimintoja julkaisuista

Laulainen S, Taskinen H, Rissanen S, Rajaniemi J, Rappe E  & Topo P (2016) Good and active aging by intersectoral collaboration. The 23rd Nordic Congress of Gerontology 19–22 June 2016, Tampere, Finland. Abstracts, p. 182. (Poster)

Rajaniemi J (2016) Ikäystävällisyyttä kaupunkeihin. Gerontologia 30 (1): 30–34.

Fried S, Rajaniemi J, Topo P (2015) Ikäystävällinen asuinalue – WHO:n ikäystävällisyyden teemat kuntatasolla. Teoksessa R Hynynen (toim.) Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 5/2015. Helsinki: Ympäristöministeriö, 55–104.

Rajaniemi J (2013) Iäkkäiden muistoja ja osallistavaa teatteria. Yhteistyökumppanin kokemuksia Kiertuenäyttämön Neuvostoliitto-projektista. Teoksessa P Kylmälä (toim.) Uskon loikka. Neuvostoliitto-projekti ja Kiertuenäyttämön eetos. Helsinki: ntamo & Kansallisteatteri, 137–146.

Rajaniemi J (2012) Seniorivapaaehtoisuus hyvinvoinnin lähteenä. Teoksessa Seniorin vuosikirja 2012. Espoo: Kustannus Oy Maamerkki, 184-190.

Haarni I, Rajaniemi J (2011) Vapaaehtoistoiminta eläkeiässä lähes unohdettu. Turun Sanomat 31.3.2011 (Alakerta).

Haarni I, Rajaniemi J (2010) Older adults as participants of volunteer and civic activities. 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik 1.6.2010.

Rajaniemi J (2009) Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa. Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenille. Raportteja 2/2009. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J, Heimonen S, Sarvimäki A & Tiihonen A (toim.) (2007) Ikääntyneiden arki. Näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin. Oraita 2/2007. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J (2007) Ikääntyneet järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Pääkaupunkiseudun järjestökyselyn tuloksia. Raportteja 2/2007. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J (2006) Arkea tukevat verkostot – ikääntyneiden kokemuksia arjen sujuvuudesta. Gerontologia 20 (4), 169-181.