Siirry sisältöön

Tutkija Jere Rajaniemi, VTM

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-122 1613

Jere Rajaniemi on koulutukseltaan sosiologi. Hänen osaamisalueitaan ovat iäkkäiden ihmisten arki ja osallisuus sekä ikäystävälliset asuinalueet. Hän on ollut mukana useissa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, jotka ovat liittyneet ikääntyneille merkitykselliseen järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan, iäkkäiden palvelujärjestelmään sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Poimintoja julkaisuista

Rajaniemi J & Rappe E (2022) Ikäturvallinen asuinalue. Opas. Helsinki: Ikäinstituutti & Ympäristöministeriö.

Rappe E & Rajaniemi J (2021) Turvallinen asuinalue ikääntyneille. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:10. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2020) Hyvä asuminen muistisairaana. Gerontologia 34, 135-154.

Rajaniemi J & Rappe E (2020) Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:2. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Rappe E, Kotilainen H, Rajaniemi J & Topo P (2018) Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Ympäristöopas 2018. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2018) Dementia friendly housing – Actors and affordances.  The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2–4 May 2018, Oslo, Norway.

Jolanki O, Leinonen E, Rajaniemi J, Rappe E, Räsänen T, Teittinen O & Topo P (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Laulainen S, Taskinen H, Rajaniemi J, Rappe E, Topo P & Rissanen S (2017) Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 9. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Rajaniemi J (2016) Ikäystävällisyyttä kaupunkeihin. Gerontologia 30 (1): 30–34.

Fried S, Rajaniemi J, Topo P (2015) Ikäystävällinen asuinalue – WHO:n ikäystävällisyyden teemat kuntatasolla. Teoksessa R Hynynen (toim.) Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 5/2015. Helsinki: Ympäristöministeriö, 55–104.

Rajaniemi J (2013) Iäkkäiden muistoja ja osallistavaa teatteria. Yhteistyökumppanin kokemuksia Kiertuenäyttämön Neuvostoliitto-projektista. Teoksessa P Kylmälä (toim.) Uskon loikka. Neuvostoliitto-projekti ja Kiertuenäyttämön eetos. Helsinki: ntamo & Kansallisteatteri, 137–146.

Rajaniemi J (2009) Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa. Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenille. Raportteja 2/2009. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J, Heimonen S, Sarvimäki A & Tiihonen A (toim.) (2007) Ikääntyneiden arki. Näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin. Oraita 2/2007. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J (2006) Arkea tukevat verkostot – ikääntyneiden kokemuksia arjen sujuvuudesta. Gerontologia 20 (4), 169-181.