Siirry sisältöön

Tutkija Jere Rajaniemi, VTM

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-122 1613

Jere Rajaniemi on koulutukseltaan sosiologi. Rajaniemen osaamisalueita ovat iäkkäiden ihmisten arki ja osallisuus, muisti- ja ikäystävälliset asuinalueet sekä iäkkäiden kannalta merkityksellinen järjestö- ja vapaaehtoistoiminta. Rajaniemi on ollut mukana useissa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, jotka ovat liittyneet iäkkäiden palvelujärjestelmään ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Poimintoja julkaisuista

Rajaniemi J & Rappe E (2020) Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:2. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Rappe E, Kotilainen H, Rajaniemi J & Topo P (2018) Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Ympäristöopas 2018. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2018) Dementia friendly housing – Actors and affordances.  The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2–4 May 2018, Oslo, Norway.

Jolanki O, Leinonen E, Rajaniemi J, Rappe E, Räsänen T, Teittinen O & Topo P (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Laulainen S, Taskinen H, Rajaniemi J, Rappe E, Topo P & Rissanen S (2017) Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 9. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2017) Yhteisöllisyys muistisairaiden asumisessa. Gerontologia 2017 -kongressi, 7.–9.6.2017 Turku.

Laulainen S, Taskinen H, Rissanen S, Rajaniemi J, Rappe E  & Topo P (2016) Good and active aging by intersectoral collaboration. The 23rd Nordic Congress of Gerontology 19–22 June 2016, Tampere, Finland. (Poster)

Rajaniemi J (2016) Ikäystävällisyyttä kaupunkeihin. Gerontologia 30 (1): 30–34.

Fried S, Rajaniemi J, Topo P (2015) Ikäystävällinen asuinalue – WHO:n ikäystävällisyyden teemat kuntatasolla. Teoksessa R Hynynen (toim.) Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 5/2015. Helsinki: Ympäristöministeriö, 55–104.

Rajaniemi J (2013) Iäkkäiden muistoja ja osallistavaa teatteria. Yhteistyökumppanin kokemuksia Kiertuenäyttämön Neuvostoliitto-projektista. Teoksessa P Kylmälä (toim.) Uskon loikka. Neuvostoliitto-projekti ja Kiertuenäyttämön eetos. Helsinki: ntamo & Kansallisteatteri, 137–146.

Haarni I, Rajaniemi J (2010) Older adults as participants of volunteer and civic activities. 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik 1.6.2010.

Rajaniemi J (2009) Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa. Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenille. Raportteja 2/2009. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J, Heimonen S, Sarvimäki A & Tiihonen A (toim.) (2007) Ikääntyneiden arki. Näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin. Oraita 2/2007. Helsinki: Ikäinstituutti.

Rajaniemi J (2006) Arkea tukevat verkostot – ikääntyneiden kokemuksia arjen sujuvuudesta. Gerontologia 20 (4), 169-181.