Siirry sisältöön

Vanhempi tutkija Erja Rappe, MMT, dosentti

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-533 7099
@RappeErja

Erja Rappe on viherympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksen, terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnittelun ja green care -menetelmien asiantuntija. Hän on tutkinut ympäristön koettuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä ympäristöinterventioiden soveltamista vanhus- ja mielenterveystyössä sekä vankiloissa. Luontoympäristön elvyttävät vaikutukset ja ympäristöön liittyvän toiminnan merkitykset yksilön hyvinvoinnille erityisesti rajoitetuissa ympäristöissä sekä ympäristön mahdollisuudet psykososiaalisen tuen lähteenä ovat olleet hänen keskeisiä teemojaan. Erja Rappe on kehittänyt tutkimusalansa koulutusta Suomessa ja osallistunut asiantuntijana kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä työryhmiin. Hän on innostunut tutkitun tiedon välittämisestä käytäntöön ja toiminut pitkään kouluttajana vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisille. Ympäristön merkitys muistisairaiden ihmisten elämän laadulle ja toimintakyvylle on Erja Rappelle erityinen kiinnostuksen kohde. Hän on Gerontologia-lehden toimituskunnan jäsen.

Poimintoja julkaisuista

Rappe E (2020) Need for age- and memory-friendly housing environments is urgent! 4(2): 275–284, International Journal of Care and Caring, DOI: 10.1332/239788220X15838404169037

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2020) Hyvä asuminen muistisairaana. Gerontologia, 34(2), 135–154. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84947

Rajaniemi J & Rappe E (2020) Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:2. Helsinki: Ympäristöministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162050/YM_2020_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rappe E (2019) Viherympäristöt ja puutarhat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Teoksessa Yli-Viikari A & Ylilauri M (toim.)  Kohti luonnollista hyvinvointia Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen Levón-instituutin julkaisuja. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8172/978-952-476-861-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rappe E (2019) Ikäystävälliset viherympäristöt – saavutettavia, toiminnallisia ja esteettisiä. Viherympäristö 3/19; 66–69.

Rappe E, Kotilainen H, Rajaniemi J & Topo P (2018) Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Ympäristöopas 2018. Ympäristöministeriö.

Rappe E (2018) Kasvit kuntouttavat rapakon takana. Puutarha&kauppa 1/2018:33.

Laaksoharju T & Rappe E (2017) Trees as affordances for connectedness to place – A framework to facilitate children’s relationship with nature. Urban Forestry & Urban Greening 28: 150-159.

Jolanki O, Leinonen E, Rajaniemi J, Rappe E, Räsänen T, Teittinen O & Topo P (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Valtioneuvoston kanslia.

Laulainen S, Taskinen H, Rajaniemi J, Rappe E, Topo P & Rissanen S (2017) Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 9. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Rappe E (2017) Puutarhaterapia nousee idässä. Puutarha&kauppa 1/2017: 33

Rappe E & Koivunen T (2017) Hoitokodin kasvit. Ikäinstituutti, Helsinki.

Rappe E (2016) Parantaako valinnanvapaus asiakkaan asemaa ja palvelujen laatua? Gerontologia 3: 144-145.

Rappe E, Kajander H, Vesamäki  J & Malinen A (2016) Horticulture in rehabilitation of inmates. Acta Horticulturae 1121: 19–25.

Rappe E (2012) Verkkaista pihaelämää. Memo 1/2012: 12-14.

Mäntylä H, Kuusela M, Kivilehto S, Korhonen A, Marjomaa T, Liski-Markkanen S, Vainikainen T, Rappe E, Jussila T & Kuittinen M (2012) Asukaslähtöistä senioriasumista. Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke. TTS:n julkaisuja 414. TTS, Nurmijärvi.

Laaksoharju T, Rappe E & Kaivola T (2012) Garden affordances for social learning, play, and for building nature-child relationship. Urban Forestry & Urban Greening 11: 195-203.

Mäntylä H, Kuusela M, Rappe E & Kuittinen M (2011) Senioriasumisen suunnitteluohje. TTS:n tiedote 658 2/2011.

Rappe E, Koivunen T & Korpela E (2008) Group gardening in mental outpatient care. Therapeutic communities 29(3): 273-284.

Rappe E (2007) Green care in the framework of health promotion. In C Gallis (toim.) Green care in Agriculture: Health effects, Economics and Policies Proceedings, Vienna p. 33-40. University Studio Press, Thessaloniki.

Rappe E & Topo P (2007) Contact to outdoors greenery can support competence among people with dementia. Journal of Housing for the Elderly 21(3-4): 229-248.

Rappe E, Kivelä S-L & Rita H (2006) The effect of visiting outdoors green environment on self-rated health among the elderly in long-term care. HortTechnology 16(1): 55-59.

Rappe E & Kivelä S-L (2005) Effects of garden visits on long-term care residents as related to depression. HortTechnology 15(2): 298-303.