Siirry sisältöön

Vanhempi tutkija Erja Rappe, MMT, dosentti

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-533 7099
@RappeErja

Erja Rappe on ikä- ja muistiystävällisten asuinympäristöjen ja viherympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksen asiantuntija. Hän on perehtynyt terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnitteluun ja green care -menetelmien käyttöön ikääntyneiden parissa. Hän on selvittänyt ikä- ja muistiystävällisten ympäristöjen ominaisuuksia ja kehittämismahdollisuuksia kunnissa. Hän on myös tutkinut ympäristöjen ja niissä tapahtuvan toiminnan sekä liikunnan hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.  Asuinympäristön mahdollisuudet toimintakyvyn ylläpidossa ja psykososiaalisen tuen lähteenä, erityisesti ympäristön merkitys muistisairaiden ihmisten elämän laadulle, ovat hänen keskeisiä teemojaan. Erja on kehittänyt tutkimusalansa koulutusta Suomessa ja osallistunut asiantuntijana kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä työryhmiin. Hän on innostunut tutkitun tiedon välittämisestä käytäntöön ja toiminut pitkään kouluttajana vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisille. Hän on valtion liikuntaneuvoston jäsen 2023–2027 ja Gerontologia-lehden toimituskunnan jäsen.

Poimintoja julkaisuista

Hunter R, Nieuwenhuijsen M, Fabian C, Murphy N, O´Hara K, Rappe E, Sallis J, Lambert E, Sarmiento Duenas O, Sugiyama T & Kahlmeier S (2023) Advancing urban green and blue space contributions to public health. Lancet Public Health 8 (9), e735–e742. https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00156-1/fulltext

Rappe E, Saloranta E, Rajaniemi J, Borodulin K. & Pennanen M (2023) Vanhusneuvostokysely iäkkäiden toimintakykyä ylläpitävistä palveluista 2022. Tutkittua tietoa. Ikäinstituutti. https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2023/01/Vanhusneuvostokysely_NETTI.pdf

Rajaniemi J & Rappe E (2022) Ikäturvallinen asuinalue. Opas. Ikäinstituutti & Ympäristöministeriö. https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2022/01/Ikaturvallinen_asuinalue_2022_interactive-FINAL.pdf

Rappe E &  Rajaniemi J (2021) Turvallinen asuinalue ikääntyneille. Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:10. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162877/YM_2021_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rappe E (2021) Ympäristö vanhustyön voimavarana. Vanhustyö 4/2021: 10–11

Björkqvist T & Rappe E (2021) Ympäristö muistin tukena. Opas, Ikäinstituutti https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/04/ymparisto-muistin-tukena_Saav3.pdf

Rappe E & Björkqvist T (2021) Ympäristö muistin tueksi. https://www.ikainstituutti.fi/vanhuus/ymparisto-muistin-tueksi/

Rappe E (2020) Need for age- and memory-friendly housing environments is urgent! 4(2): 275–284, International Journal of Care and Caring, DOI: 10.1332/239788220X15838404169037

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P (2020) Hyvä asuminen muistisairaana. Gerontologia, 34(2), 135–154. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84947

Rajaniemi J & Rappe E (2020) Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:2. Helsinki: Ympäristöministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162050/YM_2020_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rappe E (2019) Viherympäristöt ja puutarhat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Teoksessa Yli-Viikari A & Ylilauri M (toim.)  Kohti luonnollista hyvinvointia Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen Levón-instituutin julkaisuja. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/8172/978-952-476-861-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rappe E (2019) Ikäystävälliset viherympäristöt – saavutettavia, toiminnallisia ja esteettisiä. Viherympäristö 3/19; 66–69.

Rappe E, Kotilainen H, Rajaniemi J & Topo P (2018) Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Ympäristöopas 2018. Ympäristöministeriö.

Laaksoharju T & Rappe E (2017) Trees as affordances for connectedness to place – A framework to facilitate children’s relationship with nature. Urban Forestry & Urban Greening 28: 150-159.

Jolanki O, Leinonen E, Rajaniemi J, Rappe E, Räsänen T, Teittinen O & Topo P (2017) Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Valtioneuvoston kanslia.

Laulainen S, Taskinen H, Rajaniemi J, Rappe E, Topo P & Rissanen S (2017) Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 9. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Rappe E & Koivunen T (2017) Hoitokodin kasvit. Ikäinstituutti, Helsinki.

Rappe E (2016) Parantaako valinnanvapaus asiakkaan asemaa ja palvelujen laatua? Gerontologia 3: 144-145.

Rappe E (2012) Verkkaista pihaelämää. Memo 1/2012: 12-14.

Mäntylä H, Kuusela M, Kivilehto S, Korhonen A, Marjomaa T, Liski-Markkanen S, Vainikainen T, Rappe E, Jussila T & Kuittinen M (2012) Asukaslähtöistä senioriasumista. Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke. TTS:n julkaisuja 414. TTS, Nurmijärvi.

Laaksoharju T, Rappe E & Kaivola T (2012) Garden affordances for social learning, play, and for building nature-child relationship. Urban Forestry & Urban Greening 11: 195-203.

Mäntylä H, Kuusela M, Rappe E & Kuittinen M (2011) Senioriasumisen suunnitteluohje. TTS:n tiedote 658 2/2011.

Rappe E, Koivunen T & Korpela E (2008) Group gardening in mental outpatient care. Therapeutic communities 29(3): 273-284.

Rappe E & Topo P (2007) Contact to outdoors greenery can support competence among people with dementia. Journal of Housing for the Elderly 21(3-4): 229-248.

Rappe E, Kivelä S-L & Rita H (2006) The effect of visiting outdoors green environment on self-rated health among the elderly in long-term care. HortTechnology 16(1): 55-59.

Rappe E & Kivelä S-L (2005) Effects of garden visits on long-term care residents as related to depression. HortTechnology 15(2): 298-303.