Siirry sisältöön

 Elina Karvinen, TtL, LitM (eläkkeellä)

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-530 2603
@ElinaKarvinen1

Elina Karvinen toimi vuosina 1982-2019  Ikäinstituutin (aiemmin Kuntokallio-Säätiö) palveluksessa tehtävänään iäkkäiden ihmisten liikunnan kehittämis-, koulutus- ja tutkimustyö. Hän on ollut pitkään mukana suomalaisen erityisliikunnan kehittämistyössä ja mukana laatimassa iäkkäiden liikunnan valtakunnallisia linjauksia ja suosituksia. Elina Karvinen on mallintanut fyysisen aktiivisuuden käyttöä osana toimintakykyä edistävää hoitotyötä koti- ja laitoshoidossa. Erityisen kiinnostuksen kohteena viime vuosina on ollut iäkkäiden, toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten ulkona liikkuminen. Hän on kiertänyt innostamassa eri organisaatioita ja työntekijäryhmiä iäkkäiden liikuntaan, koonnut Suomeen iäkkäiden liikunnan kouluttajaverkoston, johtanut valtakunnallista Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaa sekä kirjoittanut artikkeleita ja tuottanut oppimateriaalia. Elina Karvinen käynnisti suomenkielisen senioritanssin ohjaajakoulutuksen Suomessa 1980-luvulla, jonka seurauksena senioritanssi on juurtunut osaksi palvelutoimintaa suureen osaan Suomen kuntia. Elina Karvinen on Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton perustajajäsen ja toimi pitkään liiton puheenjohtajana.