Siirry sisältöön

Anneli Sarvimäki, dosentti, FT, esh (eläkkeellä)

anneli.sarvimaki@ikainstituutti.fi

Anneli Sarvimäki on vanhuuden ja vanhustyön etiikan, ikääntymisen ja elämänlaadun sekä etnisen vanhustyön asiantuntija. Näihin teemoihin liittyviä aiheita hän on tutkinut yli 20 vuotta. Hän on myös arvostettu kouluttaja ja luennoitsija – hän toimi mm. vuosina 2000 – 2006 osa-aikaisena professorina Pohjoismaisessa kansanterveystieteen korkeakoulussa, jossa hän sai opiskelijoiden palkinnon hyvästä opetuksesta ja ohjauksesta. Tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi hän on arvioinut hankkeita ja auditoinut vanhustenhuollon laitoksia. Anneli Sarvimäki toimii monenlaisissa tieteellisissä ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä kotimaassa että pohjoismaissa ja kansainvälisesti.

Poimintoja julkaisuista

Hasson H, Blomberg S, Duner A, Sarvimäki A (2016) Significance of evidence in organizing care processes. Journal of Health Organization and Management 30(4): 597–612.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B, Sundell E, Oesch-Börman C (2016) The vulnerability of family caregivers in relation to vulnerability as understood by nurses. Scandinavian Journal of Caring Sciences doi:10.1111/scs.12325

Stenbock-Hult B, Sarvimäki A (toim.) (2016) Healthy Ageing. Nordiska perspektiv på äldres hälsa och främjande av äldres hälsa. Arcada Working Papers 2/2016. Helsingfors: Yrkeshögskolan Arcada.

Discussion paper on ethical issues linked to the changing definitions/use of terms related to Alzheimer’s disease (2016). Alzheimer Europe. ISBN 978-99959-863-9-1. (Anneli Sarvimäki asiantuntijana)

Sarvimäki A (2015) Elämän tarkoitus, merkitys ja mielekkyys vanhuudessa. Kirjassa: Heimonen S, Fried S (toim.) Vanhuuden Mieli. Helsinki: Ikäinstituutti, 9-20.

Nivala S, Sarvimäki A (2014) The lifelong struggle of Finnish World War II veterans. Aging and Mental Health. Published online before print 08 Sep 2014. http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2014.954525

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B (2014) The meaning of vulnerability to older persons. Nursing Ethics. Published online before print 30 Dec 2014. doi: 10.1177/0969733014564908

Mahler M, Sarvimäki A, Clancy A, Stenbock-Hult B, Simonsen-Rehn N, Liveng A, Zidén L, Johannessen A, Hörder H (2014) Home as a health promotion setting for older people. Scandinavian Journal of Public Health 42(Suppl 15): 36-40.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B (2014) Etik och central värden i health literacy. I boken: Ringsberg K, Ölander E, Tillgren P. (red.) Health Literacy – teori och praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur, 75-97.

Sarvimäki A (2013) Muistisairaus ja ihmisarvon haavoittuvuus. Memo 4/2013, 12-14.

Saarnio R, Sarvimäki A, Laukkala H, Isola A (2013) Iäkkäiden muistisairaiden henkilöiden hoitotyössä toimivien hoitajien käsitys omastatunnosta. Hoitotiede 25(1): 62-76.

Sarvimäki A (2012) Ihmisarvo ja sen haavoittuvuus vanhuudessa. Hoivapalvelut 2/2012, 9-10.

Mahler M, Sarvimäki A (2012) Fear of falling from a daily life perspective: narratives from later life. Scandinavian Journal of Caring Sciences 26, 38-44.

Saarnio R, Sarvimäki A, Laukkala H, Isola A (2012) Stress of conscience among staff caring for older persons in Finland. Nursing Ethics 19, 104-115.

Stenbock-Hult B, Sarvimäki A (2011) Omaishoitajien mielenterveyden ja elämänlaadun edistäminen. Hoivapalvelut nro 5-6/2011, 20-22.

Stenbock-Hult B, Sarvimäki A (2011) The meaning of vulnerability to nurses caring for older people. Nursing Ethics 18: 31-41.

Sarvimäki A, Heimonen S, Mäki-Petäjä-Leinonen A (toim.) (2010) Vanhuus ja haavoittuvuus. Helsinki: Edita.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B, Heimonen S (2010) Ikääntyminen ja mielen haavoittuvuus – haavoittuvuus riskinä ja voimavarana. Gerontologia 24: 169-178.

Kulla G, Ekman S-L, Sarvimäki A (2010) Experiential health from an ageing and migration perspective: The case of older Finland-Swedes. J Immigrant Minority Health 12:93-99.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B (2009) Hoitotyön etiikka. Helsinki: Edita.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B (2008) Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm: Liber.