Aikaisemmat hankkeet

 

Viereisessä alavalikossa kerrotaan Ikäinstituutin päättyneistä hankkeista.