Tutkija Hanna-Kaisa Hoppania, VTT

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-662 7435

Hanna-Kaisa Hoppania toimii tutkijana Elämänote-ohjelmassa, jossa tehdään monipuolista arviointi- ja seurantatutkimusta. Hän on yhteiskuntatieteilijä, joka on perehtynyt erityisesti ikääntymisen ja hoivan kysymyksiin, politiikan, hallinnan ja osallisuuden näkökulmista. Ennen Ikäinstituuttiin siirtymistään hän on työskennellyt sosiaalipolitiikan yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa ja tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa. Lisäksi hänellä on työkokemusta muun muassa ikääntyneiden asumispalveluita tarjoavasta perheyrityksestä, järjestösektorilta ja sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta.

Poimintoja julkaisuista

Hoppania H-K (2018) Politicisation, Engagement, Depoliticisation – The Neoliberal Politics of Care. Critical Social Policy

Hoppania H-K (2017) Käsitepolitiikkaa: kamppailu hoivasta. Politiikka 59(1): 6-18.

Hoppania H-K, Mäki-Petäjä-Leinonen A & Nikumaa H (2017) (Un)equal treatment? Elderly care and disability services for people with dementia in Finland. European Journal of Social Security EJSS 19 (3), 225-241.

Hoppania H-K, Olakivi A & Zechner M (2017) Johtamisen rajat vanhushoivassa. Teoksessa J Kulmala (toim.) Parempi vanhustyö: menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hoppania H-K, Karsio O, Näre L, Olakivi A, Sointu L, Vaittinen T & Zechner M (2016) Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.