Siirry sisältöön

Tutkija Hanna-Kaisa Hoppania, VTT

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-662 7435

Hanna-Kaisa Hoppania toimii tutkijana Elämänote-ohjelmassa ja vastaa ohjelman arvioinnista. Ohjelmatason arvioinnin lisäksi Elämänote-ohjelmassa toteutetaan laadullinen seurantatutkimus osallisuudesta ja iäkkäiden kokemuksista. Samalla kehitetään uudenlainen kanssatutkimuksen menetelmä, jossa iäkkäät haastattelevat toisia iäkkäitä. Aiemmin Hoppania on työskennellyt Helsingin ja Tampereen yliopistoissa ja tutkinut ikääntymisen ja hoivan politiikan kysymyksiä. Hänellä on työkokemusta myös muun muassa ikääntyneiden asumispalveluita tarjoavasta perheyrityksestä, järjestösektorilta ja sosiaalialan osaamiskeskus Soccasta.

Poimintoja julkaisuista

Hoppania H-K, Vilkko A & Topo P (2019) Elämänote-tutkimus on käynnistynyt: mukana iäkkäitä kanssatutkijoita. Gerontologia 33(2), 86-91. https://journal.fi/gerontologia/article/view/82441

Hoppania H-K (2018) Politicisation, Engagement, Depoliticisation – The Neoliberal Politics of Care. Critical Social Policy 39(2), 229-247.

Hoppania H-K (2017) Käsitepolitiikkaa: kamppailu hoivasta. Politiikka 59(1), 6-18.

Hoppania H-K, Mäki-Petäjä-Leinonen A & Nikumaa H (2017) (Un)equal treatment? Elderly care and disability services for people with dementia in Finland. European Journal of Social Security EJSS 19 (3), 225-241.

Hoppania H-K, Olakivi A & Zechner M (2017) Johtamisen rajat vanhushoivassa. Teoksessa J Kulmala (toim.) Parempi vanhustyö: menetelmiä johtamisen kehittämiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hoppania H-K, Karsio O, Näre L, Olakivi A, Sointu L, Vaittinen T & Zechner M (2016) Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.

Lisää julkaisuja löytyy täältä (PDF).