Vanhusvalmentaja; voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaus, 8.-9.5.2018, Jyväskylä

Tapahtuma alkaa: 08.05.2018 08:45
Tapahtuma päättyy: 09.05.2018 15:15

Koulutuspaikka ja -osoite: Buugi liikuntakeskus, Sykeraitti 7-9, Jyväskylä
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.4.2018

Iäkkäiden liikkumiskykyä voidaan parantaa hyvin suunnitelluilla ja ohjatuilla, mittaustuloksiin perustuvilla harjoitteilla. VanhusValmentaja –koulutus kuuluu Voimaa vanhuuteen –iäkkäiden terveysliikuntaohjelman VoiTas –koulutusohjelmaan.

Koulutuspäivinä
– syvennetään tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta ja sen vaikutuksista liikkumiskykyyn
– opitaan valitsemaan ja käyttämään toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille soveltuvia lihasvoiman ja tasapainon mittaamismenetelmiä
– opitaan laatimaan mittausten perusteella sopivia harjoitusohjelmia sekä käyttämään voimavarakeskeisiä työskentelytapoja iäkkäiden liikunnan ohjauksessa

Koulutus on tarkoitettu kuntoutuksen ja liikunnan ammattilaisille, jotka toimivat mm. kuntien sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimissa, oppilaitoksissa sekä yksityisissä laitoksissa (fysikaaliset hoitolaitokset, kuntasalit, kylpylät ja kuntoutuskeskukset)

Tiistai 8.5. klo 8.30 – 16.30 (kouluttajana Tiina Pitkänen)
8.30 Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja tulokahvi
9.00 Kurssin avaus. Kohti koulutusta; orientoituminen ja oppimateriaali
9.45 Testaus tavaksi- iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi (sis. käyt.harj LS)
11.30 Tavoitteena tasapaino, – tasapainon arviointi, harjoittelun perusteet
12.00 Lounastauko
13.00 …edellinen aihe jatkuu. Harjoitusohjelmien laadinta
14.30 Iltapäiväkahvi
15.00 Oppia ikä kaikki; iäkkäiden liikunnan ohjaus. Käytännön tasapainoharjoituksia sali- ja kerhotiloihin sekä kotioloihin (sis. käyt.harj LS)

Keskiviikko 9.5. klo 8.00 – 15.15 (kouluttajana Marja Koivula)
8.00 Edellisen päivän palautekeskustelu
8.30 Lisää laatua iäkkäiden liikuntaan, – työohjeet ja tarkistuslistat toiminnan tukena
9.15 Vastuksesta voimaa; arviointi ja harjoittelun perusteet
10.45 Vastuksesta voimaa; harjoitusohjelmien laadinta
11.30 Lounastauko
12.15 Käytännön harjoituksia sali- ja kerhotiloihin sekä kotioloihin (KS)
14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Oman VoiTas –ryhmän perustaminen ja yhteistyö
– pohdintaa ja keskustelua erilaisista toimintavaihtoehdoista
15.00 Koulutuspäivien päätös ja todistusten jako

LS = liikuntasali
KS = kuntosali

Kouluttajat: Ikäinstituutin aluekouluttajat Tiina Pitkänen, ft ja Marja Koivula, ft

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 09 6122 1610

Sisältötiedustelut: Elina Vuorjoki-Andersson, puh. 09 6122 1623 tai elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi

Hinta: 255 € sisältää kahvit ja kurssimateriaalin

Ilmoittaudu

Kurssimateriaali:
-Salminen U, Karvinen E (toim.): Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään, iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu, Ikäinstituutti, 2017
-Salminen U, Karvinen E (toim.): Testaus tavaksi – tapoja testaukseen, iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi, Ikäinstituutti 2016
-Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu –opas vertaisohjaajille
-Voimisteluohjelma iäkkäille 1,2,3