Siirry sisältöön

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus

Ajankohta: 8.5., 15.5, ja 24.5.2024
Toteutustapa: Etäkoulutus

Koulutuspaikka ja -osoite: Etäkoulutus Zoom-yhteydellä
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.4.2024

Lisätietoja:
Lisäksi evaluointikerta 2.10.2024. Lisäosio koiranomistajille pidetään varsinaisen koulutuksen jälken klo 10.45–11.45

Itsenäinen ja avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen. Kaikki eivät kuitenkaan heikentyneen liikkumiskyvyn vuoksi pääse tai uskalla lähteä ulos asioimaan tai harrastuksiin. Vapaaehtoinen ulkoiluystävä rohkaisee ikääntynyttä ulkoilemaan ja tarjoaa ulkoiluapua tarvittaessa. Kouluttajakoulutukseen kuuluva paikallisen koulutuksen toteutus on tehokas tapa lisätä iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksia.
Ulkoiluystävä voi toimia iäkkään ulkoiluseurana ja -apuna myös koiransa kanssa. Koiran läsnäololla on positiivia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja koira voi motivoida iäkästä ulkoilemaan. Tämän kouluttajakoulutuksen yhteydessä on tarjolla vapaavalintaiset lisäosiot niille, jotka ovat halukkaita kouluttamaan omalla paikkakunnallaan myös koiraulkoiluystäviä.

Koulutus sisältää etäevaluoinnin (1,5–2 h). Liitä kouluttaminen osaksi omaa työtä –liity kouluttajaverkostoon!

Koulutuksen tavoitteet:
– Tunnen ja osaan soveltaa koulutusmateriaalien sisältöjä paikallistason koulutuksissa
– Osaan kouluttaa vapaaehtois- ja vertaisohjaajia kotona asuvien iäkkäiden ulkona liikkumisen tueksi
– Saan valmiuksia ja vinkkejä ulkoiluystävien kokoamiseen sekä paikallisten koulutustilaisuuksien markkinointiin, järjestämiseen ja koulutuksen toteuttamiseen
Lisä-osiossa
– Saan valmiuksia kouluttaa koiranomistajia iäkkäiden ulkoiluystäviksi
– Saan tietoa koiran merkityksestä ulkoiluystävätoiminnassa

Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilaisille sekä vertaisohjaajille ja henkilöille, joilla on kokemusta iäkkäiden liikuntaryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena ja koostuu;
– ennakkotehtävästä
– kolmesta 2 tunnin (klo 8.30–10.30) mittaisesta verkkokohtaamisesta ja niiden välillä tehtävistä välitehtävistä
Lisä-osiossa
– kahdesta tunnin (klo 10.45–11.45) mittaisesta vapaavalintaisesta lisäosiosta koiranomistajien kouluttamiseen liittyen. Nämä lisäosiot pidetään kahden ensimmäisen koulutuskerran jatkoksi.

Oppimisalustana olevaan Moodleen saat tunnukset koulutuksen alettua.

Etätapaamisissa aiheina ovat:
– Ulkona liikkuminen ja ulkoiluympäristöt
– Turvallisuuskysymykset ja vapaaehtoistyön periaatteet
– Kotivoimisteluohjelman ohjaaminen, hyviä toimintatapoja ulkoiluun
– Ulkoiluystäväkoulutuksen käynnistäminen ja paikalliset suunnitelmat
– Ulkoiluystäväkoulutuksen järjestäminen koiranomistajille

Kouluttajat: Ikäinstituutin asiantuntijat Eveliina Palvimo, Heli Starck, Ulla Pohjanmaa sekä koordinaattori Saini Suutari

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 09 6122 160

Sisältötiedustelut: Elina Vuorjoki-Andersson, puh. 040 743 8465, elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi

Hinta: 130 €, sis. koulutusmateriaali

Ilmoittaudu tästä

Kurssimateriaali:
– Ulkoiluystäväksi iäkkäälle, opas vapaaehtoiselle, Ikäinstituutti
– Koulutuksen muu materiaali on saatavilla Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle Moodle -oppimisalustalla