Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille

Ajankohta: 8.12.2023 - 28.2.2024, pilottikoulutus TÄYNNÄ
Toteutustapa: Itseopiskelu

Koulutuspaikka ja -osoite: Moodle -verkko-oppimisympäristö
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen viimeistään: 24.2.2024

Lisätietoja:
Ilmoittautua voi koska tahansa (max 35 osallistujaa)

Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille verkkokoulutuksessa tutustut ikääntyneen mielen hyvinvoinnin rakentumiseen, voimaantumista vahvistavan ohjauksen periaatteisiin sekä ikäihmisten palveluissa kehitettyihin mielen hyvinvointia edistäviin työtapoihin.

Koulutus toteutetaan Moodle -oppimisympäristössä ja se koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8–10 tuntia). Moodle-tunnukset saat viimeistään viikon sisällä ilmoittautumisestasi. Pilotointivaiheessa Moodle on käytettävissäsi 28.2.2024 saakka. Muistathan palauttaa tehtäväsi siihen mennessä. Pilotointiin osallistuminen edellyttää sitoutumista palautteen antamiseen.
Verkkokoulutuksesta saa todistuksen.

Kohderyhmä: Iäkkäiden parissa työskentelevät ammattilaiset, alan opiskelijoille sekä esihenkilöille ja kehittäjille

Koulutusosiot
1. Näkökulmia iäkkäiden mielen hyvinvointiin
2. Voimaantumista vahvistava ohjaus
3. Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen hyviä käytäntöjä
4. Lopputehtävä: oppimisen reflektointi ja oman työn kehittämisen suunnitelma

Koulutuksessa
• perehdyt ikääntyneen ihmisen mielen hyvinvoinnin kysymyksiin
• tutustut PERMA –hyvinvointimalliin ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa
• saat konkreettisia esimerkkejä ja välineitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
• saat valmiuksia suunnitella ja toteuttaa mielen hyvinvointia edistävää toimintaa omassa työympäristössäsi

Kouluttaja: Tamara Björkqvist, koordinaattori, KM, sosiaali- ja terveysalan opettaja, Ikäinstituutti

Lisätietoja: Voit ilmoittautua koulutukseen koska tahansa.  Saat tunnukset Moodle-verkko-oppimisympäristöön sähköpostitse viikon sisällä ilmoittautumisestasi. Mikäli tunnuksia ei kuulu, tarkista myös roskapostikansio.

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 020 155 5030

Sisältötiedustelut: Tamara Björkqvist tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi puh. 040 1905251

Ilmoittaudu tästä