Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, verkkokoulutus

Tapahtuma alkaa: 04.11.2019 00:00
Tapahtuma päättyy: 29.11.2019 00:00

Koulutuspaikka ja -osoite: Verkkokoulutus
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaisille julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä
Hinta: 100 €

Vanhustyön ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaaminen tukee iäkkään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus antaa ajankohtaista tietoa käytännön työn tueksi neuvonta- ja ohjaustilanteisiin.

Koulutuksen kulku
Koulutus toteutetaan ohjattuna verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä 4.11.- 29.11.2019 välisenä aikana. Moodle-linkki, käyttäjätunnus ja salasana lähetetään koulutusta edeltävällä viikolla (vk 44). Suosituksena on, että osallistujat kirjautuvat kurssille linkin avauduttua 4.11. ja suorittavat osiot annetussa järjestyksessä.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, joista jokainen sisältää luentotallenteita, oppimis- tai pohdintatehtävän sekä oheismateriaalia. Koulutuksen alussa laaditaan ruokapäiväkirja, ravitsemustilan arviointi sekä liikkumis- ja ravitsemussuunnitelma valitulle ikäihmiselle  annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssin suorittamisesta saa osallistumistodistuksen.

Koulutuksen tavoitteet
-saan tietoa iäkkäiden liikunnasta ja ravitsemuksesta
-ymmärrän ravitsemuksen merkityksen toiminta- ja liikkumiskykyyn
-opin arvioimaan ikäihmisen ravitsemustilaa
-saan valmiuksia ja työvälineitä liikunta- ja ravitsemusohjeiden antamiseen asiakaslähtöisesti

Kouluttajat
Ravitsemusasiantuntija Satu Jyväkorpi, ETT, Helsingin yliopisto, Gery ry
Suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, Ikäinstituutti

Ilmoittaudu

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 09 6122 1610

Sisältötiedustelut: Minna Säpyskä-Nordberg, puh 09 6122 1638 tai
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

Hinta: 100 €

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2019