Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus

Ajankohta: 18.3.-15.4.2024
Toteutustapa: Itseopiskelu

Koulutuspaikka ja -osoite: Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.3.2024

Vanhustyön ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaaminen tukee iäkkään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus antaa ajankohtaista tietoa ja materiaalia käytännön työn tueksi neuvonta- ja ohjaustilanteisiin.

Koulutus toteutetaan Moodle-oppimisalustalla ja se koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8–10 tuntia). Moodle-tunnukset saat ennen koulutuksen alkua. Verkkokoulutuksen sivusto on käytettävissä 18.3.-15.4.välisen ajan.

Koulutuksen alussa laaditaan ruokapäiväkirjan pohjalta ravitsemustilanteen arviointi valitulle ikäihmiselle annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi laaditaan yhdessä ikäihmisen kanssa liikkumis- ja ravitsemussuunnitelma.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaisille julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä.

Koulutusosiot
Tutustuminen ikäihmiseen: oppimistehtävä ja oheismateriaali
Ikäihmisen ravitsemus: luentotallenteet ja oheismateriaali
Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonnan perusteet: luentotallenne ja oheismateriaali
Liikkumis- ja ravitsemussuunnitelman laatiminen: oppimistehtävä

Koulutuksen tavoitteet
– saada tietoa iäkkäiden liikunnasta ja ravitsemuksesta
– ymmärtää ravitsemuksen merkitys toiminta- ja liikkumiskykyyn
– oppia arvioimaan ikäihmisen ravitsemustilaa
– saada valmiuksia ja työvälineitä liikunta- ja ravitsemusohjeiden antamiseen asiakaslähtöisesti

Kouluttajat: ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorpi, FT, Helsingin yliopisto ja erityisasiantuntija Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 020 155 5030

Sisältötiedustelut: Minna Säpyskä-Nordberg, puh 040 596 8792 tai minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

Hinta: 120 €

Ilmoittaudu tästä