Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -verkkokoulutus

Tapahtuma alkaa: 15.03.2021 10:00
Tapahtuma päättyy: 16.04.2021 18:00

Ilmoittautuminen viimeistään: 28.2.2021

Vanhustyön ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaaminen tukee iäkkään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus antaa ajankohtaista tietoa ja materiaalia käytännön työn tueksi neuvonta- ja ohjaustilanteisiin.

Koulutus koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8 tuntia). Voit suorittaa tehtävät ja katsoa luentotallenteet itsellesi sopivana ajankohtana. Koulutuksen alussa laaditaan ruokapäiväkirja ja ravitsemustilanteen arviointi valitulle ikäihmiselle annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi laaditaan liikkumis- ja ravitsemussuunnitelma ko. ikäihmiselle.

Verkkokoulutuksen sivusto on käytettävissä 15.3.-16.4.2021 välisen ajan!

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaisille julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä.

 • Koulutusosiot
  Tutustuminen ikäihmiseen: oppimistehtävä ja oheismateriaali
  Ikäihmisen ravitsemus: luentotallenteet ja oheismateriaali
  Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonnan perusteet: luentotallenne ja oheismateriaali
  Liikkumis- ja ravitsemussuunnitelman laatiminen: oppimistehtävä
 • Koulutuksen tavoitteet
  -saada tietoa iäkkäiden liikunnasta ja ravitsemuksesta
  -ymmärtää ravitsemuksen merkitys toiminta- ja liikkumiskykyyn
  -oppia arvioimaan ikäihmisen ravitsemustilaa
  -saada valmiuksia ja työvälineitä liikunta- ja ravitsemusohjeiden antamiseen asiakaslähtöisesti

Kouluttajat: ravitsemusasiantuntija Satu Jyväkorpi, ETT, Gery ry ja suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, Ikäinstituutti

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 020 155 5030

Sisältötiedustelut: Minna Säpyskä-Nordberg, puh 09 6122 1638 tai minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

Hinta: 100 €

Ilmoittaudu tästä koulutukseen