Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -verkkokoulutus

Tapahtuma alkaa: 12.10.2020 10:00
Tapahtuma päättyy: 13.11.2020 16:00

Koulutuspaikka ja -osoite: Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 5.10.2020

Vanhustyön ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaaminen tukee iäkkään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus antaa ajankohtaista tietoa ja materiaalia käytännön työn tueksi neuvonta- ja ohjaustilanteisiin.

Koulutus toteutetaan moodle-oppimisalustalla ja se koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8-10 tuntia). Voit suorittaa tehtävät ja katsoa luentotallenteet itsellesi sopivana ajankohtana 12.10-13.11.2020. Moodle-tunnukset saat ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen alussa laaditaan ruokapäiväkirjan pohjalta ravitsemustilanteen arviointi valitulle ikäihmiselle annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi laaditaan yhdessä ikäihmisen kanssa liikkumis- ja ravitsemussuunnitelma.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaisille julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä.

Koulutusosiot
Tutustuminen ikäihmiseen: oppimistehtävä ja oheismateriaali
Ikäihmisen ravitsemus: luentotallenteet ja oheismateriaali
Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonnan perusteet: luentotallenne ja oheismateriaali
Liikkumis- ja ravitsemussuunnitelman laatiminen: oppimistehtävä

Koulutuksen tavoitteet
-saada tietoa iäkkäiden liikunnasta ja ravitsemuksesta
-ymmärtää ravitsemuksen merkitys toiminta- ja liikkumiskykyyn
-oppia arvioimaan ikäihmisen ravitsemustilaa
-saada valmiuksia ja työvälineitä liikunta- ja ravitsemusohjeiden antamiseen asiakaslähtöisesti

Kouluttajat: ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorpi, FT, Helsingin yliopisto ja suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, Ikäinstituutti

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 09 6122 1610

Sisältötiedustelut: Minna Säpyskä-Nordberg, puh 09 6122 1638 tai minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

Hinta: 100 €/osallistuja

Ilmoittaudu tästä koulutukseen